Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Uczniowie z wyobraźnią miłosierdzia

Samorząd
01 grudnia 2010
Przez prawie cały rok pomagali osobom ubogim, chorym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. W sumie udało im się wesprzeć około 12 tys. potrzebujących. W środę, 1 grudnia, w Filharmonii Krakowskiej podsumowano IV edycję projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, a najbardziej skuteczni i wytrwali wolontariusze zostali nagrodzeni wyjazdem do Rzymu.

Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 roku apelował do Polaków o wyobraźnię miłosierdzia. Samorząd Województwa Małopolskiego zainspirowany tymi słowami opracował w 2007 r. projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, którego celem jest propagowanie postaw prospołecznych i wolontariackich wśród małopolskiej młodzieży.

- W 2007 r. zaczęło się od 1700 osób, dziś jest zaangażowanych prawie 4100, którym udało się pomóc prawie 12 tysiącom potrzebujących – mówił marszałek Marek Nawara. - Ten projekt jest dorobkiem tej kadencji – zaznaczył mając nadzieję, że będzie on kontynuowany również w przyszłym roku. Podziękował za zaangażowanie, odwaga i poświęcenie wolontariuszy i opiekę nauczycieli.

- Do grona osób takich jak św. Królowa Jadwiga, Piotr Skarga, brat Albert… dołączacie wy – podkreślił ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Mówił o wielowiekowej tradycji gotowości do niesienia pomocy potrzebującym i o nauczaniu Jana Pawła II. – Dziś to dziedzictwo zostało przekazane w nasze ręce i nie może pójść w zapomnienie – zaznaczył metropolita.

- To jedyny taki projekt w Polsce – zaznaczyła Małgorzata Madej, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Podczas podsumowania kolejnej edycji projektu najlepsi wolontariusze otrzymali nagrody. Pięć zespołów - z rejonów krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i wadowickiego – w sumie 110 osób – zostało laureatami nagrody głównej: pojadą na wycieczkę-pielgrzymkę do Rzymu. Dyplomy i statuetki przedstawiające Bazylikę Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach wręczyli marszałek Marek Nawara, ks. kardynał Stanisław Dziwisz, ksiądz biskup Wiesław Lechowicz i Agata Szuta, wicekurator oświaty.


Pozostali laureaci (9 zespołów), wyróżnieni w finale (11 zespołów) i wyróźnieni w rejonach (40 zespołów) również otrzymali nagrody: bony na zakup książek, wydawnictw multimedialnych i artykułów sportowych. Nagrody wręczały m.in. radne wojewódzkie: Barbara Dziwisz i Elżbieta Zięba.


Laureaci nagrody głównej

- z rejonu krakowskiego:
Gimnazjum z Zespołu  Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Skawinie za projekt "Dla ocalonego życia" 
- z rejonu tarnowskiego:
Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Bruśniku za projekt "Wypłyń na głębię" 
- z rejonu nowosądeckiego:
Gimnazjum w Zespole Szkół w Chełmcu za projekt "Niesiemy innym radość”
- z rejonu nowotarskiego:
Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu za projekt "Kropla w oceanie potrzeb"
- z rejonu wadowickiego:
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej za projekt "Tacy sami"

Pozostali laureaci

- z rejonu krakowskiego:
Gimnazjum nr 63 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 im. Jana Pawła II w Krakowie za projekt: „Budzik miłosierdzia” 
- z rejonu nowotarskiego:
Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu za projekt: „Wielu ludzi umiera z braku chleba, lecz jeszcze więcej z braku miłości"
Katolickie Gimnazjum Integracyjne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Czerwiennem za projekt: "Pod skrzydłami Anioła Stróża"
- z rejonu nowosądeckiego:
Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu za projekt: „Bogaty jest ten co daje, daje ten  kto pomaga”
Gimnazjum w Zespole Szkół w Trzetrzewinie za projekt: "Abyście szli i owoc przynosili"
- z rejonu tarnowskiego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku za projekt: "Pomoc to nasze drugie imię"
Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni za projekt: ”Powołanie”
- z rejonu wadowickiego:
Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy za projekt: „Jedna iskra może ogrzać wiele serc”
Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach za projekt: „Ziarna nadziei”

Projekt jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Małopolski. Młodzież może w nim uczestniczyć tworząc grupy od 5 do 20 osób. Dotąd w projekcie wzięło udział 11 812 uczniów i nauczycieli – opiekunów. W 2010 r., czyli w IV edycji projektu wzięło udział 3 660 uczniów i 404 nauczycieli z 233 szkół.

Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” jest realizowany w kilku etapach. Na etapie szkolnym uczniowie opracowują swój pomysł pomocy potrzebującym, realizują go i sporządzają sprawozdanie, a następnie dostarczają je do kuratorium lub jego delegatury. Później projekty są zbierane i oceniane przez komisje rejonowe w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Wadowicach. Podczas etapu wojewódzkiego, który odbył się w dniach 18-19 listopada zostały zaprezentowane i ocenione projekty wybrane uprzednio w rejonach.

Dzięki projektowi coraz więcej osób potrzebujących jest objętych pomocą młodych wolontariuszy. Świadczy o tym systematycznie rosnąca liczba szkół i uczniów biorących w nim udział. Do placówek, które konsekwentnie uczestniczą w projekcie od 2007 r., dołączają nowe.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Kuratorium Oświaty, Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i Małopolskiem Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Realizację projektu wspierają również inne instytucje i organizacje pozarządowe. 

Galeria zdjęć