Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Góralski Karnawał

Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej - trwa nieprzerwanie już od 1973r. Jego organizacja przyczynia się do promowania, rozpowszechniania i rozwijania kultury ludowej, a w szczególności kultury Podhala, wyrażanej w tradycyjnym kolędowaniu, pieśniach, tańcu i muzyce. Góralski Karnawał jest największą tego typu imprezą folklorystyczną w Polsce. Głównym jej trzonem jest konkurs grup kolędniczych, który kultywuje i popularyzuje tradycyjne zwyczaje i obrzędy związane z okresem Bożego Narodzenia, Nowego Roku tzw. „Niesopustu”.

Wydarzenie ubogacają wieczorne występy - popisy par tanecznych oraz konkurs tańca zbójnickiego, prezentowane zgodnie z tradycją poszczególnych regionów etnograficznych. Góralskiemu Karnawałowi towarzyszą także występy zespołów regionalnych, przejazd paradny kapel, wystawa twórczości ludowej, wystawa prac uczniów Szkoły Ginących Zawodów, krajowa wystawa owczarków podhalańskich oraz Kumoterki.

Góralski Karnawał to tradycja, która oddaje atmosferę zarówno kolędowania, jak i ludowej zabawy karnawałowej. Obok konkursu grup kolędniczych co roku odbywa się konkurs tańca zbójnickiego i przegląd par tanecznych. Ostatni dzień to zwykle imprezy plenerowe: zawody strzeleckie, zawody narciarskie w strojach regionalnych oraz kumoterki - wyścigi par góralskich na saniach.

Góralski Karnawał ma na celu kultywowanie tradycji w dziedzinie obrzędów karnawałowych, kolędniczych, tańców regionalnych i innych form karnawałowej obyczajowości istniejących na terenie Polski, ukazywanie piękna kultury ludowej, popularyzację tradycji, folkloru i sztuki ludowej, ochronę najcenniejszych wartości rodzimej tradycji zawartej w gwarze, muzyce i śpiewie, a także zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją, folklorem i sztuką ludową.

Tegoroczna edycja Góralskiego Karnawału w Bukoiwnie Tatrzańskiej odbędzie się w dniach 8-11 lutego 2018r.
Zobacz więcej informacji