Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Polska Nagroda Jakości

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie zdobył główną nagrodę w konkursie Polskiej Nagrody Jakości. Został zwycięzcą w kategorii zespołowej organizacje publiczne – administracja publiczna.

Konkurs, ustanowiony w 1995 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Fundację "Teraz Polska" obecnie jest najbardziej cenionym i prestiżowym  w Polsce konkursem promującym postawy projakościowe we wszystkich obszarach funkcjonowania sektora biznesowego i publicznego. Do konkursu mogą przystępować firmy i instytucje, które spełniają najwyższe standardy zarządcze. Wymogiem formalnym jest posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością wg wymagań normy PN EN ISO 9001:2001.

Decyzja podjęta została w dniu 27 września 2006 r. w trakcie  posiedzenia plenarnego  Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. Komitet składający się z 82 wybitnych przedstawicieli nauki, biznesu, praktyki oraz samorządu gospodarczego na posiedzeniu wyłonił Laureatów i Wyróżnionych Nagród Zespołowych XII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. [Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pnj.pl].

Urząd Marszałkowski w Krakowie jest  pierwszym urzędem regionalnej administracji samorządowej, który zdobył to najwyższe trofeum. W ubiegłym roku, startując po raz pierwszy w konkursie  zdobył wyróżnienie w tej kategorii.

W styczniu br. złożony został wniosek zgłaszający uczestnictwo urzędu w konkursie. Aplikacja zawierała samoocenę dziewięciu obszarów jego funkcjonowania, m.in. przywództwo organizacyjne, zarządzanie pracownikami, satysfakcja klientów, czy wpływ na otoczenie. W wyniku oceny aplikacji Urząd zakwalifikowany został do następnego etapu – wizytacji niezależnych ekspertów. Wizytacja ta odbyła się 20 i 21 lipca, a  w ciągu tych dwóch dni czterech ekspertów wnikliwie obserwowało i oceniało zgodność zapisów przygotowanej przez pracowników Urzędu aplikacji ze stanem faktycznym. W trzyetapowym postępowaniu konkursowym urząd oceniany był w aspekcie działań obejmujących m.in.: przywództwo organizacyjne, współpracę z partnerami zewnętrznymi, monitorowanie potrzeb klientów instytucjonalnych i indywidualnych, doskonalenie wewnętrznych metod i technik zarządzania, inwestowanie w kapitał ludzki.