Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

15 lat ZSZ w UMWM

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ma już 15 lat. 15 lutego 2004 roku niezależni audytorzy przeprowadzili w Urzędzie pierwszy audyt certyfikujący wdrożenie normy ISO 9001 – potwierdził on spełnienie międzynarodowych standardów zarządczych i od tego czasu, nieprzerwanie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM), posiada certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej, rozpoznawalny na całym świecie zarówno w sektorze publicznym, jaki i w biznesie.

Wyniki corocznych audytów zewnętrznych potwierdzają, że nasz Urząd znajduje się w gronie nowoczesnych organizacji posiadających wysokie standardy zarządzania. Oznacza to, że wśród priorytetów działania Urzędu są się m.in.: prowadzenie ciągłego doskonalenia, zabezpieczenie zasobów niezbędnych dla rozwoju ZSZ, identyfikacja oraz spełnianie potrzeb i oczekiwań Klientów Urzędu, a także zarządzenie ryzykiem i szansą w celu zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów.

Wdrożenie i utrzymanie w UMWM Systemu opartego na spełnieniu wymagań ISO 9001 – System zarządzania jakością oraz ISO 27001 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej jest efektem działań podejmowanych przez Nas wszystkich!

Dzięki pracownikom zaangażowanym w doskonalenie organizacji i funkcjonowania Urzędu możemy mówić dzisiaj o sukcesie, który posiada nie tylko wymiar historyczny, ale jest również impulsem dla formułowania nowych wyzwań, którym jako organizacja będziemy chcieli sprostać w nieodległej i dalszej przyszłości.

Wszystkim pracownikom Urzędu zaangażowanym we wdrożenie, utrzymanie i rozwój Systemu z okazji jubileuszu 15-lecia ZSZ należą się serdeczne gratulacje i podziękowania.

          Marta Zając                                                                                 Wojciech Piech

Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ                                            Sekretarz Województwa Małopolskiego