Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi

Dyrektor Departamentu: Jakub Szymański
Zastępca Dyrektora Departamentu: Magdalena Łasak-Strutyńska
Zastępca Dyrektora Departamentu: Małgorzata Sztaba
Zastępca Dyrektora Departamentu: Elżbieta Maślerz
Zastępca Dyrektora Departamentu: Łukasz Foltyn

Sekretariat:
Kraków, ul. Wielicka 72
3 piętro, pokój 334
Opis lokalizacji
tel.: 12 29 90 940 
fax: 12 29 90 941
e-mail: 

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi:

 1. koordynuje prace związane z przygotowaniem i zmianą Regionalnych Programów Operacyjnych,
 2. koordynuje i monitoruje sprawy związane z Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym (MRPO 2007-2013) i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (RPO WM 2014-2020), w tym w szczególności realizuje procesy dotyczące:
  a) monitoringu i sprawozdawczości,
  b) ewaluacji,
  c) procedur odwoławczych,
  d) zarządzania finansowego,
  e) certyfikacji,
  f) systemu zarządzania i kontroli,
  g) koordynacji pomocy technicznej,
 3. prowadzi działania w zakresie PO Kapitał Ludzki (POKL 2007-2013),
 4. obsługuje regionalne komitety i podkomitety monitorujące,
 5. prowadzi działania informacyjne i promocyjne dotyczące funduszy europejskich w Małopolsce z wyjątkiem działań w zakresie Programu: Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”,
 6. prowadzi kontrole systemowe w Instytucjach Pośredniczących RPO WM 2014-2020,
 7. prowadzi weryfikację prawidłowej realizacji procesów przez departamenty UMWM w zakresie RPO WM 2014-2020,
 8. realizuje funkcje administratora merytorycznego systemu SL2014,
 9. realizuje funkcje administratora lokalnego dla systemu e-RPO,
 10. koordynuje i monitoruje sprawy związane z instrumentami finansowymi, w tym prowadzi nadzór nad realizacją umowy powierzenia w zakresie wykorzystania środków zwracanych z instrumentów finansowych wdrażanych w ramach MRPO 2007-2013,
 11. zapewnia obsługę sekretarsko-kancelaryjną dla Biura ds. Certyfikacji.