Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Odkrywam Małopolskę

Województwo Małopolskie wspólnie z małopolskimi Gminami  realizuje projekt pn. „Odkrywam Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych.

Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej osłabionego w wyniku pandemii Covid-19 poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. Dzięki projektowi „Odkrywam Małopolskę” dzieci i młodzież ze szkół podstawowych mogą wziąć udział w wycieczkach, podczas których poznają wspaniałe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu.

Pozostałe cele realizacji Projektu:

  • promocja Małopolski, jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjaznego dla uprawiania turystyki aktywnej oraz różnych form rekreacji i sportu,
  • kształtowanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych, rozwój zainteresowań i uzdolnień,
  • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
  • zachęcenie do aktywnych form spędzania czasu, poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

Zdjęcie poglądowe obrazuje opisywany temat