Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Ekoturystyka

Ruszają szkolenia pn. „Ekoturystyka – marką Małopolski”

 Jak wykorzystać współczesne trendy do zrównoważonego rozwoju turystycznego regionu i budowania oferty ekoturystycznej? Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, podmioty oraz organizacje z sektora turystycznego na cykl szkoleń pn. „Ekoturystyka – marką Małopolski”.

Małopolska ma ogromny potencjał do rozwoju turystyki opartej o walory kultury i natury. Decyduje o nim niezwykłe dziedzictwo przyrody, autentyczność kultury i piękno krajobrazu: liczne obszary cenne przyrodniczo (parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000), różnorodny i dobrze zachowany krajobraz wiejski, dziedzictwo kulinarne i produkty regionalne wysokiej jakości, rzemiosło artystyczne, rękodzieło i sztuka ludowa, bogate tradycje, prezentowane podczas licznych imprez kulturalnych i warsztatów, odbywających się w gospodarstwach agroturystycznych,  zagrodach edukacyjnych i muzeach.

Ekoturystyka jest ważnym narzędziem pobudzania przedsiębiorczości społeczności lokalnych i rozwijania nowych, innowacyjnych, zielonych rynków pracy. Wyzwanie polega na wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego, w taki sposób, aby budować konkurencyjną ofertę turystyczną regionu, zachowując jego tożsamość kulturową i walory przyrodnicze, które decydują o unikalności i sile Województwa. Wierzymy, że ekoturystyka i pokrewne jej formy turystyki zrównoważonej mogą stać się silną wizytówką Małopolski w kraju i na świecie..

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, podmiotów i organizacji turystycznych z Małopolski do udziału w szkoleniu  pn. „Ekoturystyka – marką Małopolski”, realizowanym w ramach Programu EkoMałopolska.

Szkolenia są nieodpłatne i odbywać się będą w każdym z 5 subregionów Małopolski:

  • Subregion sądecki: 18 października 2019 r., miejsce: Stary Sącz - Biblioteka Miejska
  • Małopolska Zachodnia: 25 października 2019 r., miejsce: Lanckorona - Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie
  • Subregion Tarnowski: 8 listopada 2019 r., miejsce: Tarnów - Tarnowskie Centrum Informacji
  • Subregion Podhalański: 12 listopada 2019 r., miejsce: Stryszawa – Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej
  • Krakowski Obszar Metropolitarny (KOM): 15 listopada 2019 r., miejsce: Kraków – Dom Kultury Zakole

Aby zarejestrować się na wybrane szkolenie, należy wejść na załączony poniżej Program szkolenia i kliknąć w link do rejestracji.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Fundusz Partnerstwa w Krakowie. Szczegółowe informacje i kontakt w sprawie szkolenia: Barbara Firlej, koordynatorka projektów ekologicznych, Fundusz Partnerstwa, email: 

Informacje o Programie EkoMałopolska: www.malopolska.pl/ekomalopolska/projekt-ekomalopolska

Projekt pt. „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu” jest sfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.