Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Turystyki i Sportu

Dyrektor Departamentu: Dorota Skotnicka
Zastępca Dyrektora Departamentu: Sylwia Czeremuga

Sekretariat:
Kraków 30-017, ul. Racławicka 56
Opis lokalizacji
tel. (12) 379 60 00 
fax. (12) 379 60 01
email: 
Adres do korespondencji: 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

Departament Turystyki i Sportu:

 1. monitoruje i koordynuje przygotowanie i realizację zadań z zakresu turystyki,
 2. wspiera działania podmiotów w regionie w zakresie tworzenia i rozwoju regionalnej oferty turystycznej,
 3. prowadzi sprawy związane z rejestrem przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne, szkoleniami i nadawaniem uprawnień przewodników górskich oraz kategoryzacją obiektów hotelarskich,
 4. opracowuje koncepcje funkcjonowania kompleksowego i zintegrowanego systemu informacji turystycznej w Małopolsce,
 5. realizuje i zarządza projektem „Małopolski System Informacji Turystycznej”,
 6. koordynuje działania związane z rozwojem i promocją Sieci Tras Rowerowych VeloMałopolska,
 7. działa na rzecz kształtowania spójnej polityki rowerowej w Województwie,
 8. działa na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 9. opracowuje regionalne programy rozwoju kultury fizycznej, w tym bazy sportowo-rekreacyjnej i określa źródła ich finansowania,
  wspiera organizowanie imprez sportowych regionalnych i ponadregionalnych.