Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Bezpieczna Małopolska"

Konkurs „Bezpieczna Małopolska” realizowany ponownie od roku 2015 ma na celu polepszenie warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan.

W ramach tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Środki te pozwalają zakupić sprzęt i umundurowanie niezbędne do funkcjonowania jednostek OSP. W latach 2015-2017 do konkursu mogły przystąpić tylko jednostki OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W tegorocznej edycji konkursu, Samorząd Województwa Małopolskiego chcąc jeszcze bardziej wspomóc działalność strażaków - ochotników umożliwił ubieganie się o dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz przystąpienie do konkursu wszystkim jednostkom OSP z z terenu województwa małopolskiego.

Dotychczas w latach 2015-2017 w ramach zadania przekazano 103 gminom ponad 2,11 mln zł przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej w 321 jednostkach OSP, w tym w edycji Konkursu w roku 2016, trzem jednostkom OSP Grupom Poszukiwawczo – Ratowniczym z terenu województwa małopolskiego, które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo – ratownicze.
Dotacja mogła być przeznaczona na zakup m.in. systemów selektywnego alarmowania, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych oraz szkoleń specjalistycznych.

Działania te mają strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwolą podnieść stopień przygotowania operacyjnego jednostek OSP województwa małopolskiego. Ponadto pozwalają zwiększyć poziom skuteczności działań ratowniczych przy wystąpieniu miejscowych zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych oraz przy wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach jak również pozwalają skrócić czas niezbędny do likwidacji zdarzeń, co w bezpośredni sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Poprzednie edycje:

Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Grupom Poszukiwawczo - Ratowniczym z terenu województwa małopolskiego

Od roku 2015 Samorząd Województwa Małopolskiego udzielona pomocy finansowej gminom Nowy Sącz (75 129,91 zł), Kęty (119 601,90 zł) i Kocmyrzów-Luborzyca (od roku 2016), (85 430,00 zł) na łączna kwotę 280 161 zł z przeznaczeniem na doposażenie i utrzymanie jednostek OSP GRS Nowy Sącz, OSP GPR Kęty i OSP GPR w Goszczy, które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo – ratownicze. W ramach zadania Beneficjenci kupili m.in. dwa samochody specjalistyczne do przewozu ratowników, psów i sprzętu, szkolenia i kursy dla przewodników i psów, odzież ochronną, obuwie dla psów, transportery dla psów, lokalizatory dla psów, radiotelefony, nawigacje, nadajniki i odbiorniki GPS, latarki i inne.