Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Bezpieczeństwo publiczne

Konkursy Strażackie

Konkurs "Małopolskie Remizy"

Samorząd Województwa Małopolskiego od lat podejmuje działania na rzecz polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan.

Realizowany od 2009 roku program „Małopolskie Remizy”, jest unikatowym w skali kraju. W ramach tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace budowlane w remizach OSP. Dotychczas udało się zmodernizować 701 małopolskich remiz, a przyznane na ten cel dotacje z budżetu województwa opiewają na łączną sumę ponad 26,5 mln zł.

Przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki finansowe na realizację konkursu „Małopolskie Remizy” wpływają na polepszenie warunków organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej.

Od 2013 roku konkurs realizowany jest we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Poprzednie edycje

Konkurs Bezpieczna Małopolska 

Konkurs „Bezpieczna Małopolska” realizowany ponownie od roku 2015 ma na celu polepszenie warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan.

W ramach tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych (Grup Ratownictwa Specjalistycznego) z terenu województwa małopolskiego, które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo – ratownicze.

Środki te pozwolą zakupić sprzęt i umundurowanie niezbędne do funkcjonowania jednostek OSP. Działania te mają strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwolą podnieść stopień przygotowania operacyjnego OSP województwa małopolskiego oraz poprawić efektywność działań ratowniczych.

Ponadto pozwoli zwiększyć poziom skuteczności działań ratowniczych przy wystąpieniu miejscowych zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych oraz przy wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach jak również pozwoli skrócić czas niezbędny do likwidacji zdarzeń, co w bezpośredni sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

W roku 2015 udzielono pomocy finansowej 49 gminom, doposażając 111 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 33 systemy selektywnego alarmowania, 5 motopomp pożarniczych, 15 pomp szlamowych, 4 agregaty prądotwórcze, 5 pilarek ratowniczych, 2 mierniki wielogazowe, 6 defibrylatorów, 14 akumulatorowych masztów oświetleniowych LED i 192 komplety odzieży ochronnej do działań bojowych na łączną kwotę w wysokości 450 658,50 zł.

Poprzednie edycje