Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty

Projekt realizowany od 01.2014 do 12.2015 roku, polegający na stworzeniu jednolitej zintegrowanej platformy wymiany danych medycznych i udostępnieniu elektronicznych usług medycznych w skali regionu. W ramach pilotażu platforma teleinformatyczna Systemu MSIM objęła 3 Szpitale Specjalistyczne: im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu; im. J. Dietla w Krakowie; im. L. Rydygiera w Krakowie. Dzięki systemowi pacjenci i podmioty lecznicze uzyskali możliwość m.in. rejestracji on-line, szybkiego dostępu do danych medycznych, a co za tym idzie, poprawę jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

PILOTAŻ objął elementy:

 • integracja systemów informatycznych jednostek medycznych,
 • system udostępniania danych medycznych,
 • wdrożenie platformy integrującej wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej na poziomie regionalnym,
 • wdrożenie elektronicznych usług medycznych,
  • wyszukiwanie dokumentacji medycznej pacjenta,
  • wymiana/udostępnianie dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami medycznymi,
  • udostępnianie pacjentowi dokumentacji medycznej, w tym wyników badań,
  • elektroniczna rejestracja pacjentów (e-rejestrację).
 • zapewnienie interoperacyjności,
 • ujednolicenie dokumentacji medycznej.

Realizacja pilotażu umożliwiła wypracowanie standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami medycznymi.

Portal pacjenta: https://www.e-zdrowie.malopolska.pl/ 

Osoba do kontaktu: Grzegorz Wójcik, Biuro Cyfryzacji UMWM, tel.: 126303513 e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

 

Ponadto, w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020, projekt MSIM będzie umożliwiać przyłączenie do niego kolejnych jednostek ochrony zdrowia. Projekt realizowany jest również przez Województwo Małopolskie (Departament Inwestycji Strategicznych), a głównymi beneficjentami będą publiczne jednostki szpitalne znajdujące się na terenie województwa małopolskiego.

Osoba do kontaktu: Karolina Czaharyńska, Departament Inwestycji Strategicznych, tel.: 126160332, e-mail:

Projekt realizowany od września 2013 do września 2015 roku przez Krakowski Park Technologiczny i Województwo Małopolskie, we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Forum Virium Helsinki, Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu. Strategicznym celem projektu było opracowanie strategii SMART_KOM czyli mapy drogowej dla wdrożenia rozwiązań smart city w Krakowie i Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, wraz z przygotowaniem projektów pilotażowych do wdrożenia. Obszary kluczowe dla idei smart to: mieszkańcy, jakość życia, środowisko, gospodarka, transport i administracja. W pracach nad strategią wzięli udział, eksperci 4 sektorów (nauka, biznes, administracja, organizacje pozarządowe) działający w sześciu obszarach smart, tj.: Mieszkańcy, Jakość życia, Środowisko, Gospodarka Transport oraz Administracja.
Strategia - mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym to wypracowany zestaw strategicznych rekomendacji kierunkowych i szczegółowych dla czterech obszarów rozwoju Krakowa i KOM w zgodzie z ideą smart city. Wytycza kierunki rozwoju miasta adaptywnego, czyli miasta, które jest otwarte na różne efektywne modele reagowania na zmiany i nowe podejście w rozwiązywaniu problemów oraz świadczenia usług publicznych tak, aby zapewnić jak najwyższą jakość życia mieszkańców jak najniższym kosztem. Przyjęto rekomendacje w następujących 4 obszarach: Polityka zarządzania informacją w instytucjach publicznych poprzez otwarcie danych; Partycypacja oraz jakość przestrzeni publicznej; Mobilność i środowisko w KOM; Profilaktyka zdrowia, polityka senioralna, srebrna gospodarka, bezpieczeństwo i ochrona prywatności.

Strategia do pobrania: Strategia SMART_KOM

Propozycje projektów: http://www.kpt.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/07/aneks_raport_sklad_06_interaktywny.pdf

Osoba do kontaktu: Beata Bańdura, Biuro Cyfryzacji UMWM, tel.: 126303510 e-mail:  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

W ramach projektu m_MSIT zaplanowano stworzenie platformy cyfrowej, która umożliwi prezentację oferty turystycznej regionu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi multimedialnych, ułatwi dostęp do informacji z dziedziny turystyki, umożliwi pobranie materiałów informujących
o Małopolsce, a także ułatwi samodzielne zwiedzanie regionu.
System będzie umożliwiał interakcję z użytkownikami zgodnie z zasadami user experience, zostanie wyposażony w efektywne i przyjazne e-usługi publiczne oparte na ponownym wykorzystaniu zasobów i informacji z turystyki, udostępnianych w sposób otwarty z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Przede wszystkim zostanie podniesiona wydajność systemu co umożliwi zapoznanie się z ofertą turystyczną Małopolski, zaplanowanie zwiedzania w czasie rzeczywistym, bez konieczności oczekiwania na załadowanie się systemu.
W ramach projektu zaplanowano m.in.:

 • wykonanie aplikacji mobilnej prezentującej ofertę turystyczną Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolskich Szlaków Dziedzictwa m.in. Szlaku Architektury Drewnianej, Szlaku św. Jana Pawła II, Szlaku Światowego Dziedzictwa UNESCO i Szlaku Orlich Gniazd oraz miejsc związanych ze św. Janem Pawłem II i turystyką sakralną.
 • wykonanie planera podróży umożliwiającego turyście szczegółowe zaplanowanie podróży do regionu, wzbogaconego w funkcję wirtualnego asystenta, który oprowadza turystę po Małopolsce. 
 • stworzenie portalu turystycznego prezentującego atrakcje turystyczne Województwa Małopolskiego
 • stworzenie wirtualnego forum wymiany informacji (np. opinie, opisy, filmy, zdjęcia) między turystami, internautami.
 • digitalizację obiektów turystycznych - wykonanie trójwymiarowych albumów obiektów turystycznych z Małopolski.

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Stocka, Departament Turystyki i Sportu, tel.: 123796024, e-mail:

Grzegorz Wójcik, Biuro Cyfryzacji UMWM, tel.: 126303513 e-mail:  

Od 2012 roku małopolskie instytucje, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych oraz Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wykorzystują w codziennej pracy System Komunikacji Video. Wdrożenie systemu komunikacji video usprawniło przepływ informacji dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjno – informacyjnych oraz obniżyło koszty związane z udziałem pracowników w wyjazdach służbowych. System wykorzystywany jest do:

 • prowadzenia posiedzeń ZWM,
 • prowadzenia posiedzeń komisji sejmikowych,
 • transmisji obrad sejmiku,
 • wykonywania prezentacji multimedialnych,
 • połączeń videokonferencyjnych pomiędzy lokalizacjami urzędu
 • połączeń videokonferencyjnych z organizacjami zewnętrznymi w kraju i za granicą (takimi jak MAiC, Komisja Europejska, Partnerzy krajowi i zagraniczni oraz Wykonawcami zamówień publicznych).

Osoba do kontaktu: Michał Kokoszka, Biuro Cyfryzacji UMWM, tel.: 126303562, e-mail:

Projekt pn. „System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.