Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolski Tele-Anioł

obrazek przedstawia logo Funduszy Europejskich, logo Rzeczpospolitej Polskiej oraz logo Małopolski i flagę Unii Europejskiej

WAŻNE

Informujemy, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w regionie Małopolski od dnia 17 sierpnia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie zostaje całkowicie zamknięty dla interesantów zewnętrznych. Biuro projektu „Małopolski Tele-Anioł” prosi o zapoznanie się z komunikatem Marszałka Województwa Małopolskiego o zawieszeniu przyjmowania stron.

Kontakt z pracownikami Biura projektu Lidera jest możliwy wyłącznie telefonicznie (12 61-60-611) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Obrazek przedstawia starszego mężczyznę w okularach i stojącą obok niego dziewczynę. Na obrazku widoczna jest bransoletka teleopieki wyglądem przypominająca zegarek z trzema przyciskami. Na dole obrazka widnieje napis: pomocna dłoń zawsze przy tobie.

O projekcie Małopolski Tele-Anioł

Rekrutacja do projektu - ważne informacje

Kontakt do Biura projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Termin realizacji projektu: 29.03.2018 r. – 26.06.2021 r.

Wartość projektu: 38 219 606,29 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 32 486 665,34 zł

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Jeżeli masz pytania dotyczące projektu, rekrutacji czy wypełnienia formularza zgłoszeniowego zadzwoń do nas: 12 61-60-611 lub napisz na adres emailowy: