Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Szkolenie z dostosowania stron internetowych do wymogów WCAG

WAŻNE: Po dokonaniu rejestracji, na wskazany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia udziału w wydarzeniu. Link będzie aktywny tylko przez godzinę. W przypadku nie potwierdzenia dokonanej rejestracji (nie kliknięcia w link), wymagana będzie ponowna rejestracja.

Szkolenie z dostępności stron internetowych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze: ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom starszym.

formularz rejestracyjny

Do końca rejestracji pozostało:

3
dni
8
godzin
23
minut
Zarejestruj się

na szkolenie dla organizacji pozarządowych działających w obszarze: ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom starszym., 2019-06-25, godz. 09:00 , liczba dostępnych miejsc : 51

Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń przed terminem w przypadku, gdy ilość uczestników będzie przekraczała możliwości organizacyjne. Po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie uruchomiona rezerwowa lista zgłoszeń. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanych uczestników organizacje z listy rezerwowej będą zapraszane do uczestnictwa w Forum w kolejności zgłoszeń.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO – informuje się, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
  • Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
  • Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celach związanych z organizacją Szkolenie z dostępności stron internetowych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze: ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom starszym (dalej zwane szkoleniem) oraz informowaniem o działaniach i inicjatywach Województwa Małopolskiego adresowanych do NGO za pośrednictwem newslettera.
  • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu, tj. organizacji szkolenia oraz informowania o działaniach i inicjatywach Województwa adresowanych do NGO. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji na szkolenie oraz brak możliwości informowania o działaniach i inicjatywach Województwa Małopolskiego adresowanych do NGO za pośrednictwem newslettera.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z „Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich”, przewidzianym dla tej kategorii spraw.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
Potwierdzenie*:
Zgody::
* - pola wymagane