Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Instrukcja obsługi formularza Strategia 2030 Konsultacje

Za pomocą Formularza wprowadzamy uwagi do  PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA „MAŁOPOLSKA 2030” (przyjętego Uchwałą Nr 1612/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.). Formularz elektroniczny  jest narzędziem dającym mieszkańcom Małopolski oraz organizacjom publicznym i instytucjom możliwość wyrażenia opinii nt. projektu Strategii  Rozwoju „Małopolska 2030” w wygodny, szybki i łatwo dostępny sposób.

Formularz STRATEGIA2030_KONSULTACJE

 1. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką * są wymagane do akceptacji zgłoszenia.
  W przypadku braku wpisu w tych polach zostaną one podświetlone, a formularz nie zostanie wysłany do momentu uzupełnienia wymaganych informacji.
 2. Wysłanie formularza następuje po jego wypełnieniu, oświadczeniu o zapoznaniu się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz po potwierdzeniu „nie jestem robotem”. W celu wysłania formularza  należy kliknąć przycisk „Wyślij”. System generuje wówczas unikalny Numer Identyfikacyjny Uwagi  i wyświetla go na potwierdzeniu, a następnie wysyła kopię formularza na wskazany adres mailowy.
 3. Pole wyboru „Nowa Uwaga”  lub „Korekta poprzedniej Uwagi” - zaznaczamy „Nowa Uwaga” przy wprowadzaniu po raz pierwszy Państwa uwagi.
  W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi konieczność korekty wysłanego już formularza, zaznaczamy „Korekta poprzedniego wpisu”. Wówczas w polu poniżej należy wpisać Numer Identyfikacyjny Uwagi  nadany Państwa uwadze przy pierwszym wpisie uwagi (zgłoszeniu uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030"). Zgłaszając korektę Uwagi, należy ponownie wypełnić WSZYSTKIE pola formularza (a nie wyłącznie te, w których umieszczone będą skorygowane informacje). Korekty bez podania Numeru Identyfikacyjnego Uwagi nie będą akceptowane.
 4. Pole „Imię i nazwisko/nazwa organizacji*”– wpisujemy Imię i Nazwisko osoby lub nazwę Organizacji lub firmy przedstawiającej uwagę.
 5. Pole „Rodzaj podmiotu /organizacji*” – wybieramy rodzaj podmiotu dokonującego zgłoszenia uwagi (pole tekstowe o maksymalnej długości 200 znaków).
 6. Pole „email*” – wpisujemy adres mailowy (pole tekstowe o maksymalnej długości 100 znaków).
 7. Pole „Podaj ponownie adres mailowy*” – wpisujemy ponownie adres mailowy. Dla uniknięcia błędów zaleca się niekopiowanie wcześniej wpisanego adresu, lecz jego ponowne odręczne wpisanie (pole tekstowe o maksymalnej długości 100 znaków).
 8. Pole „Gmina1*” – wybieramy z alfabetycznej listy rozwijanej gminę zamieszkania/działalności (pole wyboru).
 9. Uwaga Ogólna nr1”  w polu „Treść uwagi” – wpisujemy treść Państwa uwagi dotyczącej zagadnień horyzontalnych dokumentu (np. jego szaty graficznej, struktury, podejścia do tematu itp.)
  Z chwilą wprowadzenia danych w tym polu, formularz udostępnia pola wpisowe dla „Uwagi Ogólnej nr2”.
  Udostępnianie kolejnych pól wpisowych dla uwag ogólnych następuje aż  do „Uwagi Ogólnej nr7”. Jednak po wypełnieniu pól „Treść uwagi” oraz „Uzasadnienie uwagi ” dla „Uwagi Ogólnej nr 1” można przejść bezpośrednio do wypełniania „Uwagi Szczegółowej nr1”, bez konieczności wpisu w pola „Uwagi Ogólnej nr2”.
 10. Uwaga Ogólna nr1”  w polu „Uzasadnienie uwagi ” – wpisujemy treść uzasadnienia dla Uwagi Ogólnej nr1 dotyczącej zagadnień horyzontalnych dokumentu.
 11. Uwaga Szczegółowa nr1”  w polu „Nr Strony” – wpisujemy numer strony na jakiej znajduje się tekst, którego dotyczy uwaga. Wpis cyfr może być w formacie np.”17” dla pojedynczej strony,  formacie: np. „1-5” dla ciągłego zakresu stron, lub  formacie: np. „1, 23, 158, 223” dla nieciągłego zakresu stron.
  Z chwilą wprowadzenia numeru w tym polu, formularz udostępnia pola wpisowe dla „Uwagi Szczegółowej nr2”. Udostępnianie kolejnych pól wpisowych dla uwag szczegółowych następuje w ten sposób aż  do „Uwagi Szczegółowej nr15”. Jednak po wypełnieniu pól „Część 1” lub „Część 2” (uwagi na części 1. odnoszą się do się do diagnozy i prognoz rozwojowych, natomiast uwagi do części 2. odwołują się do elementów strategii - np. do wizji rozwoju, celu głównego i celów szczegółowych, poszczególnych kierunków polityki rozwoju i proponowanych działań, systemu zarządzania, wskaźników) oraz „Treść uwagi” oraz „Uzasadnienie uwagi ” dla „Uwagi Szczegółowej nr 1” można przejść bezpośrednio do Klauzuli RODO , bez konieczności wpisu w pola „Uwagi Szczegółowej nr2”.
 12. Uwaga Szczegółowa nr1”  w polu „Część 1” (Diagnoza i prognozy rozwojowe) – wybieramy część dokumentu gdzie znajduje się  strona na, której znajduje się tekst, którego dotyczy uwaga. Jeżeli tekst znajduje się w części drugiej dokumentu w polu „Część 2” (Strategia) – wybieramy część dokumentu gdzie znajduje się  strona na, której znajduje się tekst, którego dotyczy uwaga. Można wybrać albo w polu „Część 1” ALBO w polu „Część 2”.
 13. Uwaga Szczegółowa nr1”  w polu „Treść uwagi” – wpisujemy treść Państwa uwagi dotyczącej zagadnień szczegółowych dokumentu (np. propozycja zmiany wskazanych zapisów, opinie na temat poszczególnych kierunków rozwoju województwa itp.).
 14. Uwaga Szczegółowa nr1”  w polu „Uzasadnienie uwagi ” – wpisujemy treść uzasadnienia dla Uwagi Szczegółowa nr1 dotyczącej zagadnień szczegółowych dokumentu.
 15. „Klauzula RODO” – zaznaczenie pola oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO  (pole wyboru).
 16. Potwierdzenie „nie jestem robotem”. W przypadku niewłaściwego potwierdzenia system umożliwia kolejną próbę.
 17. Przycisk „Wyślij” zapisuje wprowadzoną informację oraz wysyła odpowiednie komunikaty, w tym potwierdzenie dla Państwa z podaniem unikalnego Numeru Identyfikacyjnego Uwagi. Prosimy o zachowanie tego numeru. Potwierdzenie wraz z kopią zgłoszenia jest również wysyłane na podany adres mailowy.