Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Spotkanie networkingowe "Skuteczna sprzedaż"

Zapraszamy na spotkanie networkingowe, które odbędzie się 17 października (czwartek) o godz. 18:00  w Krakowie na Barce na Wiśle (ul. Podgórska 16). Tematem przewodnim wydarzenia jest „Skuteczna sprzedaż”. Podczas wydarzenia swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się znani eksperci z tego obszaru, tj. Paweł Tkaczyk i Mick Griffin. Paweł Tkaczyk – mistrz storytellingu, specjalista z zakresu budowania marki, mówca publiczny oraz autor bestsellerowych książek o tematyce marketingu – udowodni, że dobra opowieść w biznesie przewyższa inne formy promocji. Na jego wykładzie dowiemy się, co się dzieje w głowie konsumenta i jak tę wiedzę zastosować jako narzędzie efektywnej sprzedaży. Mick Griffin – Chief Revenue Officer w firmie Brand24, zajmującej się monitorowaniem internetu, specjalista w zakresie sprzedaży oraz marketingu – wprowadzi w zagadnienia skutecznego rozwiązywania problemów biznesowych wykładem o intrygującym tytule: „Bez rozwiązywania problemów nie ma sprzedaży”.

WAŻNE: Po dokonaniu rejestracji, na wskazany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia udziału w wydarzeniu. Link będzie aktywny tylko przez godzinę. W przypadku nie potwierdzenia dokonanej rejestracji (nie kliknięcia w link), wymagana będzie ponowna rejestracja.

Spotkanie networkingowe - Skuteczna sprzedaż

formularz rejestracyjny

Do końca rejestracji pozostało:

2
dni
10
godzin
19
minut
Zarejestruj się

Kraków, Barka na Wiśle ul. Podgórska 16, 2019-10-17, godz. 18:00

Czy jesteś właścicielem firmy działającej nie dłużej niż 24 miesiące?**:

**Jeśli zaznaczył/-a Pan/Pani na powyższe pytanie 'tak', proszę wypełnić poniższe pola a) i b):

***

Rejestrując się na "Spotkanie networkingowe" oraz biorąc w nim udział przyjmują Państwo do wiadomości, że w trakcie wydarzenia odbywa się filmowanie i fotografowanie. Tym samym, decydując się na udział w "Spotkaniu networkingowym", wyrażają Państwo zgodę na filmowanie i fotografowanie, na używanie przygotowanych materiałów filmowych i zdjęć przez organizatorów wydarzenia do celów informacyjnych i promocyjnych, a także zwalniają Państwo organizatorów od wszelkiej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych materiałów.

Akceptacja i wyrażenie zgody na filmowanie i fotografowanie, w tym na używanie przygotowanych materiałów filmowych i zdjęć przez organizatorów wydarzenia do celów informacyjnych i promocyjnych*:

***

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, e-mail: .

- Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji uczestników wydarzenia pn. SPOTKANIE NETWORKINGOWE Skuteczna sprzedaż.

- Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu, tj. udziału w procesie rejestracji uczestników wydarzenia pn. SPOTKANIE NETWORKINGOWE Skuteczna sprzedaż.

- Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rejestracji uczestników wydarzenia pn. SPOTKANIE NETWORKINGOWE Skuteczna sprzedaż.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Potwierdzenie*:
* - pola wymagane