Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Krupa
Marszałek województwa pełni równocześnie funkcje przewodniczącego zarządu województwa

Jako przewodniczący zarządu:

 • organizuje pracę zarządu województwa,
 • kieruje bieżącymi sprawami województwa,
 • reprezentuje województwo na zewnątrz,
 • jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego i organizuje jego prace,
 • jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu,
 • jest zwierzchnikiem służbowym kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Marszałek Województwa Małopolskiego jest członkiem zarządu właściwym do spraw:

 • polityki rozwoju województwa,
 • instytucji certyfikującej,
 • nadzoru i kontroli,
 • audytu,
 • finansów,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • obrony i ochrony informacji niejawnych,
 • geologii,
 • rozwoju gospodarczego,
 • nadzoru właścicielskiego,
 • mienia,
 • infrastruktury kolejowej,
 • transportu i komunikacji,
 • projektów i inwestycji strategicznych,
 • promocji województwa.

Marszałek wybierany jest przez radnych województwa.
Marszałek województwa jest kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Marszałek organizuję pracę Zarządu i Urzędu Marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa i reprezentuje województwo na zewnątrz.

Jeżeli Marszałek Województwa Małopolskiego nie może pełnić obowiązków służbowych z powodu urlopu, choroby, delegowania lub innych przyczyn, zastępuje go Wicemarszałek Województwa lub Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wyznaczony w drodze odrębnego zarządzenia.

W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych bezpośrednio z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażającym zdrowiu i życiu oraz sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne Marszałek może także podejmować czynności, należące do właściwości Zarządu Województwa.

Sekretariat – 12 61 60 124, 12 61 60 144
Asystent – 12 61 60 924


Zdjęcia do pobrania