Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Grzegorz Lipiec

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Klub radnych: PO

Komisje i zespoły:
Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - członek komisji
Komisja Kultury - członek komisji
Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą - członek komisji
Komisja Statutowo - Prawna - członek komisji
Zespół Komisji Kultury i Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki SWM ds. Małopolskiego Centrum Nauki - członek zespołu

Urodzony: 26.11.1971 r.

Zawód wyuczony: Politolog

Zawód wykonywany: Urzędnik samorządowy

Doświadczenie zawodowe:
Fundacja MCRD
Instytut Studiów Strategicznych
Politechnika Śląska
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Doświadczenie samorządowe:
Komisja Mieszkalnictwa w radzie Miasta Krakowa
Radny Województwa Małopolskiego 2010-2014
Radny Województwa Małopolskiego 2014-2018
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego
Członek Komisji Statutowo - Prawnej Sejmiku Województwa Małopolskiego
Członek Komisji ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii Sejmiku Województwa Małopolskiego
członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Funkcje społeczne pełnione obecnie: Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie

Radny uzyskał mandat z listy wyborczej KW Platforma Obywatelska RP z okręgu wyborczego nr 3.

Grzegorz Lipiec

Kontakt
Kancelaria Sejmiku
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
Adres do korespondencji:
Kraków 30-017 ul. Racławicka 56
tel. 012 63-03-410
fax.012 63-03-409
e-mail: