Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

WAŻNE TERMINY DLA NGO

Jakie obowiązki wiążą się dla organizacji z podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jakie obowiązki ma organizacja jako pracodawca?

Obowiązki:

  1. Organizacja (pracodawca) po każdym miesiącu, w którym dokonywała wypłaty dla zatrudnionych osób dokonuje jedynie wpłaty należnej zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych osób. Robi to do 20 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu dokonania wypłat, jednym przelewem, za wszystkich zatrudnionych, do właściwego dla organizacji (pracodawcy) urzędu skarbowego.
  2. Po zakończeniu roku składa za cały rok deklarację PIT-4R  do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W deklaracji umieszcza informacje o należnych zaliczkach na podatek dochodowy za każdy miesiąc roku minionego.
  3. Na koniec roku kalendarzowego dla zatrudnionych osób sporządza się także deklarację roczną PIT-11, czyli informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Organizacje pozarządowe mają obowiązek wysłać deklaracje podatkowe swoim pracownikom i współpracownikom oraz ich urzędom skarbowym do końca lutego.  

Warto przypomnieć, iż organizacja pozarządowa, która zatrudniała osoby na umowy o pracę, dzieło lub umowę - zlecenie, ma obowiązek przygotować i przekazać deklarację PIT-11 pracownikowi oraz jego urzędowi skarbowemu, który  zawiera informacje o uzyskanych przez pracownika (podatnika) dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Więcej informacji...