Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Medal Honorowy

Medal Honorowy Za Zasługi dla Województwa Małopolskiego to honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, instytucjom bądź organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Województwa Małopolskiego na różnych płaszczyznach działalności, m.in. społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Nadawany jest – po rekomendacji Komisji Medalu – przez Sejmik Województwa Małopolskiego, a uroczyste wręczenie odbywa się podczas Święta Małopolski.

Stopnie Medalu:

  • stopień pierwszy, któremu odpowiada Medal Złoty
  • stopień drugi, któremu odpowiada Medal Srebrny
  • stopień trzeci, któremu odpowiada Medal Brązowy


Podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o nadanie Medalu:

  • osoby fizyczne
  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej


Do pobrania:

Sposób składania dokumentów: wnioski o nadanie Medalu można składać przez cały rok. Posiedzenie Komisji Medalu odbywa się pod koniec pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego.

Wnioski należy przesyłać na adres :

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

z dopiskiem „Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego"

Dodatkowych informacji w sprawie Medalu udziela Zespół Współpracy Regionalnej w Kancelarii Zarządu pod nr tel. 12 61 60 543, 12 61 60 976.

Podstawa prawna: