Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konsultacje społeczne zmiany Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Współpraca

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Proponowany Program jest dokumentem wyznaczającym politykę Województwa wobec organizacji pozarządowych na rok 2020, wpisuję się również w założenia Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022. Głównym celem Programu jest zwiększanie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem formularza:

  • Mailowo za pośrednictwem Formularza - prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: , w tytule e-maila prosimy wpisać „KONSULTACJE I ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2020”.
  • Listownie za pośrednictwem Formularza - prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres: Kancelaria Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Konsultacje społeczne potrwają do 10 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje i formularz zgłaszania stanowisk LINK