Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Ankieta badawcza projektu ITHACA - Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu potencjału Małopolski do zbudowania nowoczesnego systemu inteligentnej opieki zdrowotnej i społecznej w naszym regionie.

Badanie obywa się w formie ankietowej i jest ściśle związane z międzynarodowym projektem ITHACA - Innovation in Health and Care for All (Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich) realizowanym przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z dziewięcioma innymi regionami europejskimi.

Celem głównym projektu ITHACA jest poprawienie polityk publicznych w zakresie tworzenia środowiska na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Planujemy to osiągnąć przez wymianę wiedzy i doświadczeń. Aby proces uczenia się od naszych partnerów był możliwie najefektywniejszy, chcielibyśmy najpierw zbadać potencjał regionalny. Pomoże nam to zrozumieć, na jakim etapie rozwoju systemu inteligentnej opieki zdrowotnej i społecznej jesteśmy, co możemy zaoferować naszym partnerom zagranicznym, co możemy poprawić. Być może nawet uzyskamy odpowiedź na pytanie, jak mamy to osiągnąć.

Państwa opinia pomoże nam w poznaniu mocnych i słabych stron Małopolski w kwestii innowacji, projektowania i ukierunkowania polityki publicznej i współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze inteligentnej opieki zdrowotnej i społecznej.

Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 15 minut. Aby rozpocząć ankietę prosimy wejść w poniższy link: https://www.1ka.si/ithaca?language=15

Państwa odpowiedzi będą traktowane jako poufne a sama ankieta ma charakter anonimowy. Zgodnie z metodologią opracowaną przez partnerów ze Słowenii żadne dane dotyczące respondentów nie będą zbierane. Rezultaty ankiety zostaną udostępnione w zagregowanej formie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź uwag, prosimy o kontakt z koordynatorami projektu: Panią Magdaleną Klimczyk () tel. 12 29 90 923 lub Panią Małgorzatą Grendą (), tel. 12 29 90 772.

Bardzo dziękujemy Państwu za pomoc w naszych wysiłkach zmierzających do wprowadzenia skuteczniejszej polityki w kwestii wdrażania innowacji w obszarze rozwiązań na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się i budowania ekosystemu w zakresie zdrowia i opieki z korzyścią dla obywateli naszego regionu.

 

Koordynatorzy projektu ITHACA - Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich
Magdalena Klimczyk,
Małgorzata Grenda