Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Tożsamość Marki Małopolska

Marka regionu jest w XXI w. kluczowym narzę­dziem rozwoju regionalnego, jej zadaniem jest stymulowanie tego rozwoju poprzez wywoływanie atrakcyjnego wizerunku województwa w postrzeganiu kluczowych grup, od których ten rozwój zależy.
Tożsamość marki daje wytyczne, jak kreować spójny i korzystny wizerunek regionu w oparciu o własne korzenie i wartości. Jest punktem wyjścia do kreowania konkurencyjnego wizerunku regionu i prowadzenia spójnych działań marketingowych województwa, posiadających strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski oraz podniesienia poziomu dobrobytu jej mieszkańców.
Tożsamością marki jest podstawowy zbiór zasad, stanowiących narzędzie koordynacji marketingu regionalnego prowadzonego przez Samorząd Województwa, służący także jednostkom samorządu i innym podmiotom, których aktywność jest ważna dla budowy i promocji marki Małopolska. Wytyczne zapisane w tożsamości marki stanowią podstawę do opracowania programu działań marketingowych zmierzających do budowy i promocji marki Małopolska. Stanowią także fundament do stworzenia zasad zarządzania marką przy współpracy różnych podmiotów regionalnych, których działalność jest ważna nie tylko dla wizerunku regionu, ale także, z realnego punktu widzenia realnego dostarczania korzyści odbiorcom marki Małopolska.
Opracowana tożsamość marki Małopolska jest zgodna z wizją rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020, zdefiniowaną w „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020”.