Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolski Festiwal Innowacji

Pokazy nowoczesnych laboratoriów, szkolenia związane z innowacyjnością, warsztaty, dni otwarte, spotkania informacyjne dotyczące funduszy, konferencje i wiele więcej. Małopolski Festiwal Innowacji (MFI) to wydarzenia promujące innowacje w Małopolsce.

MFI 2019 - tak było!

MFI 2019 - tak było!

Wszystkie wydarzenia organizowane od 2011 roku koordynowane są przez Województwo Małopolskie, a współtworzone przez kilkudziesięciu partnerów – nowoczesne firmy, instytucje, uczelnie i inne organizacje z regionu.

Małopolski Festiwal Innowacji pozwala Małopolanom poznawać innowacje, know-how, nowe technologie i wynalazki. Wydarzenie łączy interesariuszy budujących system innowacji w regionie, czyli biznes, naukę, administrację w promocji innowacyjności, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i roli współpracy dla gospodarczego sukcesu. Małopolski Festiwal Innowacji pozwala zbudować szerokie porozumienie, którego efektem jest oferta wydarzeń kierowana do przedsiębiorców z sektora MŚP, a także pracowników naukowych, studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką.

W ramach Festiwalu partnerzy organizują warsztaty (m.in. makerspace, design thinking), targi, szkolenia, konferencje, spotkania z kreatorami innowacji, pokazy nowoczesnych technologii, multimediów, wynalazków, dni otwarte nowoczesnych laboratoriów. Pozwala to na przekazanie wiedzy i umiejętności, podzielenie się doświadczeniami, wypracowanie interesujących rozwiązań i nawiązanie kontaktów biznesowych, a także na promocję i upowszechnienie powstających w regionie nowych produktów, wynalazków, prowadzonych badań oraz działających tu innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Festiwalowe wydarzenia odbywają się w różnych miastach Województwa Małopolskiego.

Koncepcja festiwalu skoncentrowana jest na małopolskich inteligentnych specjalizacjach. To one wyznaczają kierunek programowy wydarzenia oraz wskazują odpowiednich partnerów. Nad merytoryczną częścią festiwalu czuwa Rada Programowa MFI, składająca się z najbardziej kreatywnych i otwartych przedstawicieli biznesu i jego otoczenia, nauki oraz zaangażowanych społeczności.

Województwo Małopolskie jest koordynatorem Małopolskiego Festiwalu Innowacji, odpowiada za jego promocję, a także organizuje konferencję inaugurującą festiwal oraz panele dyskusyjne z cyklu „Przy kawie o innowacjach”.

Małopolski Festiwal Innowacji 2018

Małopolski Festiwal Innowacji 2018