Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Sieć europejska

Idea Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ESRDzK) powstała w szwedzkiej Skanii i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 roku. Właścicielem marki jest Skania.

Sieć jest oparta na wspólnych kryteriach i standardach określonych dla wszystkich podmiotów członkowskich - bez względu na to z jakiego regionu europejskiego się wywodzą, wspólnym logotypie, marketingu oraz działaniach na poziomie europejskim i regionalnym. Działalność Sieci nie dotyczy tylko żywności, ale uwzględnia także aspekty turystyki, rolnictwa, rybołówstwa, hodowli, zdrowia oraz ochrony środowiska w regionach.

Głównym celem regionów będących członkami Sieci jest rozwój tradycyjnej i nowoczesnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców.

ESRDzK została utworzona, aby promować potrawy regionalne, wzmacniać tożsamość, być platformą współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń między wytwórcami, przetwórcami, restauratorami i sprzedawcami, wspierać rozwój istniejących i nowopowstających podmiotów działających w oparciu o lokalne i regionalne zasoby żywności. Ma również na celu ułatwienie turystom i pozostałym konsumentom dostępu do żywności produkowanej i przetwarzanej na bazie lokalnych i regionalnych surowców w całej Europie. W tym celu przygotowywane są aplikacje, na najpopularniejsze urządzenia mobilne, umożliwiające w łatwy i szybki sposób wyszukiwanie, w każdym z regionów członkowskich, podmiotów zrzeszonych pod logiem Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Dla wszystkich zainteresowanych konsumentów, ale także dla rozwoju ESRDzK bardzo istotne jest, aby wszystkie podmioty, w każdym z regionów członkowskich, działały zgodne z określonymi standardami i kryteriami.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest zorganizowana na trzech poziomach:

Podmioty

Podmioty ubiegają się o członkostwo z własnej inicjatywy. Po przyjęciu w poczet członków Sieci mają obowiązek umieszczenia szyldu z logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego przy głównym wejściu do swojej siedziby lub w innym dobrze widocznym miejscu oraz na swoich materiałach reklamowych, na etykietach produktów i w menu dla wyróżnienia produktów/potraw spełniających kryteria Sieci.

Preferowane jest wytwarzanie, przez podmioty członkowskie, żywności naturalnej wysokiej jakości, z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego.

Region

W obrębie każdego z regionów członkowskich funkcjonuje sieć regionalna zrzeszająca producentów, przetwórców oraz dystrybutorów regionalnej żywności. Od członków sieci regionalnej wymaga się „powiązania z regionem”, co oznacza aktywną działalność na rzecz pozytywnego rozwoju regionalnego i specjalizowanie się w produktach, które są uprawiane/produkowane w danym regionie, stanowią część jego kulinarnego dziedzictwa lub są uprawiane/produkowane przez firmę, która podtrzymuje swój związek z regionem.

Regiony europejskie, z własnej inicjatywy, mogą ubiegać się uzyskanie członkostwa w ESRDzK, uzyskując, w fazie początkowej, status regionu kandydującego. W tym okresie zapoznają się z zasadami funkcjonowania Sieci na poziomie europejskim i regionalnym, biorą udział w obligatoryjnym szkoleniu, przygotowują niezbędne dokumenty na poziomie regionalnym, przygotowują założenia planu pracy sieci w regionie. Po wypełnieniu warunków wymaganych do uzyskania pełnego członkostwa oraz uzyskaniu akceptacji Koordynatora Europejskiego, region uzyskuje status pełnoprawnego członka ESRDzK.

Koordynator Europejski

Współpracę regionów europejskich w ramach ESRDzK organizuje przedstawiciel regionu Skania, pełniący funkcję Europejskiego Koordynatora. Akceptuje on zasady funkcjonowania regionalnych sieci dziedzictwa kulinarnego, które muszą być zgodne z ogólnymi założeniami ESRDzK, a równocześnie są dostosowywane do specyfiki każdego z regionów członkowskich. Ponadto, jest odpowiedzialny za właściwe używanie wspólnego logo, funkcjonowanie strony internetowej, promocję na poziomie europejskim oraz cykliczne spotkania członków Sieci.

Więcej informacji nt. ESRDzK, regionów członkowskich, ciekawe przepisy kulinarne itp. można znaleźć na stronie: www.culinary-heritage.com