Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Jak przystąpić?

Zapraszamy do przystąpienia do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska!

Członkami Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska mogą zostać:

Producenci, którzy powinni sprzedawać produkty żywnościowe, które sami wyprodukowali lub zostały wyprodukowane w Małopolsce. Preferowane są podmioty stosujące naturalne/ekologiczne metody produkcji, wykorzystujące genetycznie tradycyjne odmiany roślin uprawnych i ras zwierząt charakterystycznych dla Małopolski oraz producenci produktów tradycyjnych.

Przetwórcy, którzy powinni wytwarzać produkty oparte w znacznym stopniu na surowcach produkowanych lokalnie w Małopolsce. Gdy surowce do wytwarzania produktu nie występują lokalnie, mogą je sprowadzać z innych części Małopolski, a ostatecznie z innych regionów, ze wskazaniem na członków ESRDzK w Polsce i Europie.Jeśli przetwórca wytwarza produkt, który spełnia wymagania i jednocześnie produkt, który ich nie spełnia, logo Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska może być przyznane tylko temu produktowi, który spełnia wymagania.

Restauratorzy, u których gość zawsze powinien znaleźć dania z wyraźnym regionalnym charakterem, do przygotowywania potraw w znacznym stopniu powinni wykorzystywać produkty z lokalnych gospodarstw. Jeśli jednak surowców do przygotowania potrawy nie da się pozyskać lokalnie, mogą je sprowadzać z innych części Małopolski, a ostatecznie z innych regionów ze wskazaniem na członków ESRDzK w Polsce i Europie.Powinni przyrządzać
i oferować potrawy, które mają powiązanie z tradycjami kulinarnymi Małopolski i wyróżniać je w menu z wykorzystaniem logo Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska.

Sprzedawcy, którzy powinni oferować i promować produkty pochodzące z Małopolski oraz używać logo Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska wyłącznie do promocji tych produktów.Poza tym powinni wyraźnie oznakować produkty spełniające kryteria Sieci i oddzielać je od innych produktów.

W celu przystąpienia do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolski podmiot powinien przedłożyć następujące dokumenty:

W celu przygotowania opisu oferowanych produktów/potraw/świadczonych usług (pkt 7 Wniosku), stanowiącego załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie członkostwa w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska proszę skorzystać z zamieszczonegp poniżej wzoru załącznika.

Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o członkostwo w Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska można znaleźć w Regulaminie funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska.

Uwaga!

Przed złożeniem dokumentów prosimy o przesłanie, do weryfikacji, elektronicznej roboczej wersji:

- Wniosku o przyznanie członkostwa w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska

oraz

- Załącznika nr 1 do niniejszego Wniosku

do Regionalnego Koordynatora Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska, na adres