Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pięć filarów projektu

Znak „Made in Małopolska” jest przyznawany w sferze: biznesu, dizajnu, kulinariów, inicjatyw społecznych i działania samorządów - głównych filarów tego projektu. 

„Made in Małopolska - biznes”
To silne, małopolskie marki gospodarcze z ugruntowaną pozycją na rynku, cieszące się renomą w kraju i za granicą.

„Made in Małopolska – smak”
Skupia podmioty oraz instytucje zajmujące się promocją produktów regionalnych. Projekt polega na wykreowaniu wizerunku Małopolski jako regionu tworzącego zapotrzebowanie na wysokiej jakości, markowe produkty spożywcze, opatrzone znakiem „Made in Małopolska”. Jego cel to także zwiększenie obecności regionalnych wyrobów w ofercie gastronomicznej restauracji, hoteli czy miejsc sprzedaży produktów spożywczych, a także stworzenie kompleksowej, regionalnej oferty gastronomicznej i kulinarnej dla mieszkańców oraz turystów licznie odwiedzających region.

„Made in Małopolska - dizajn"
To filar skierowany do podmiotów z szeroko pojętej sfery tradycyjnego rękodzieła oraz nowoczesnego wzornictwa przemysłowego. Koncentruje się on wokół podmiotów, wydarzeń, które upowszechniają Małopolskę jako region sprzyjający artystom, twórcom regionalnym, ludziom z pomysłem. „Made in Małopolska – dizajn” to nie tylko rękodzielnictwo tradycyjne, lecz także innowacyjność i szeroko pojęta kreatywność czyli tzw. nowoczesne formy dizajnu i wzornictwa, ale też formy artystycznego wyrazu, które będąc awangardowymi jednocześnie odwołują się do tradycji.

„Made in Małopolska – inicjatywy”
To filar, którego zadaniem jest promocja Małopolski  z wykorzystaniem potencjału wydarzeń, osób i inicjatyw o charakterze prospołecznym. Założeniem „Made in Małopolska – inicjatywy” jest upowszechnienie postrzegania Małopolski, jako miejsca pełnego cennych, atrakcyjnych i wartościowych idei, wydarzeń, ludzi stawiających sobie za cel niesienie pomocy innym, działających filantropijnie, Małopolski pełnej pasji, bogatej oferty kulturalnej, sportowej i potencjału edukacyjnego. Wydarzenia mogą mieć charakter akcji kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, naukowych czy organizowanych na rzecz innych, a odbywających w Małopolsce.

„Made in Małopolska – miejsca”
Do filaru mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego, a także właściciele obiektów i terenów o szczególnym znaczeniu promocyjnym. Założeniem „Made in Małopolska – miejsca” jest promowanie miejsc ważnych z punktu widzenia marketingowego, stanowiących niewątpliwe atrakcje turystyczne województwa, powszechnie znane i rozpoznawalne w Małopolsce, Polsce, świecie, noszące walory unikatowości.