Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Komunikacja nieaudytywna

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego można załatwiać sprawy obywatelskie przy pomocy języka migowego (SJM). Klienci Urzędu deklarujący potrzebę skorzystania z pomocy pracownika Urzędu posługującego się językiem migowym proszeni są o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres:

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zapewnieni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

W sprawach nagłych obsługę osób komunikujących się nieaudytywnie prowadzi sekretariat Departamentu Organizacji, ul. Racławicka 56, pok. 652, VI p. Bardzo proszę o osobisty kontakt.

Informuję również, że w celu złożenia zapytania lub załatwienia sprawy, osoby komunikujące się nieaudytywnie mogą skorzystać z poczty elektronicznej Urzędu:

urzą,
faksu nr: +48 12 63 03 126
oraz skontaktować się z Urzędem poprzez e-PUAP: (www.epuap.gov.pl)

Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016) ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Krupa

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.)