Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (COSME)

Logo

Program COSME jest kontynuacją programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na 2007-2013. Nowy program utworzony w celu zapewnienia przedsiębiorcom lepszego dostępu do finansowania oraz ułatwiania ekspansji na terenie Europy i poza nią. Do najważniejszych zadań należy przede wszystkim poprawa dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne. Inne kluczowe zadania to poprawa dostępu do rynków Unii Europejskiej i poza nią, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw UE, tworzenie środowisk sprzyjających powstania i rozwijania działalności gospodarczej czy też wspieranie MŚP poza obszarem UE.

Do głównych celów programu należy:

  • Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich.
  • Krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.

Więcej szczegółów na temat programu COSME tutaj.