Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Fundusze związane z pandemią COVID-19

Grafika ilustrująca wirusa Covid-19

Departament Zrównoważonego Rozwoju UMWM (Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych) przygotował zestawienie, które porządkuje informacje o programach międzynarodowych i krajowych oraz innych konkursach związanych z diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem COVID-19 oraz radzeniem sobie z psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii.

FUNDUSZE MIĘDZYNARODOWE / KONKURSY Z UDZIAŁEM PARTNERA ZAGRANICZNEGO

W odpowiedzi na pandemię Unia Europejska zadeklarowała, iż w ramach programu Horyzont 2020 przeznaczy 1 mld euro na rozwój szczepionki, leczenia oraz diagnostyki COVID-19. Dzięki zmianie priorytetów H2020 przez Komisję Europejską, na kwotę tą składa się:

  • 450 mln euro na opracowanie naukowych rozwiązań do testowania, leczenia i zapobiegania epidemii koronawirusa oraz rozwijanie systemów opieki zdrowotnej
  • 400 mln euro na sfinansowanie inwestycji w badania i rozwój w postaci gwarancji KE na pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego
  • 150 mln euro na przełomowe innowacje związane z COVID-19 w ramach EIC Accelerator

Szczegółowe informacje na temat zaangażowania środków z H2020 w walkę z pandemią COVID-19 znajdują się TUTAJ.

Profesor Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, stworzył substancję, która hamuje koronawirusa

Naukowcy z całego świata szukają sposobów na pokonanie koronawirusa COVID-19. Wyzwanie podejmują także polscy badacze, m.in. beneficjenci Funduszy Europejskich. Profesor Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, stworzył substancję (HTTC), która hamuje zakażenie koronawirusem (fot. Mateusz Skwarczek /Agencja Gazeta)

Zapraszamy do obejrzenia wykładu profesora Krzysztof Pyrcia na temat koronawirusa, który został umieszczony na popularnym kanale youtube  TUTAJ.

Komisja Europejska zdecydowała również o zabezpieczeniu 1 mld EUR jako dodatkowego wsparcia w formie zwiększenia budżetów instrumentów finansowych (gwarancje) dla MŚP, w tym m.in. COSME LGFInnovFinn SMEG.

Więcej szczegółów na temat instrumentów finansowych dla MSP oraz konkursów COVID-19 w ramach H2020 Zdrowie do końca 2020 r. TUTAJ.

Ponadto uruchomiona została również platforma "European Research Area CORONA Platform" pełniąca  rolę serwisu informacyjnego, zawierającego aktualne informacje o możliwościach finansowania badań związanych z epidemią koronawirusa, a także informację o projektach badawczych realizowanych w tym obszarze na poziomie europejskim: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

POZOSTAŁE FUNDUSZE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Aktualnie otwarte są następujące inne konkursy / oferty współpracy / krajowe i zagraniczne:

Harmonogramy obejmujące pozostałe konkursy na walkę z COVID i jej skutkami dostępne są poniżej:

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Na szczególną uwagę w kontekście łagodzenia skutków gospodarczych i społecznych pandemii zasługuje także Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przeznaczeniu kwoty 736,5 mln zł wsparcia dla małopolskiej gospodarki, szpitali oraz mieszkańców. Pochodzą one z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

Więcej szczegółów o Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej znajduje się na portalu naszego regionu: https://www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/malopolska-tarcza-antykryzysowa.

Na bieżąco przekazywać będziemy Państwu informacje o wszelkich nowych możliwościach pozyskania środków finansowych na działania związane z COVID -19.

Ilustracja do Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej