Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dostępna Małopolska

Szkolenia na temat dostępności stron internetowych i załączników

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego organizuje szkolenia online z zakresu dostępności stron www oraz plików na nich zamieszczanych.

Szkolenia przeznaczone są dla:

 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
 • osób zajmujących się stronami internetowymi,
 • osób przygotowujących dokumenty w edytorach tekstowych, które potem publikowane są na stronach internetowych w postaci załączników i osób, którym zależy, aby prezentowane przez nich treści, były dostępne cyfrowo bez żadnych ograniczeń dla wszystkich osób odwiedzających strony internetowe


Termin najbliższych szkoleń online:


14.10.2020 Dostępne strony internetowe podmiotów publicznych

Czas trwania: 9:30 - 12:30

Program szkolenia:

 • Akty prawne dotyczące dostępności stron internetowych.
 • Wymagania WCAG.
 • Etapy tworzenia dostępnej strony internetowej.
 • Deklaracja Dostępności.
 • Audyt strony intranetowej.


28.10.2020 Tworzenie dostępnych plików Word i PDF

Czas trwania: 9:30 - 11:30

Program szkolenia:

 • Wymagania WCAG.
 • Tworzenie dostępnych plików na przykładzie pliku Worda.
 • Tworzenie plików PDF

 

Obowiązują zapisy poprzez formularz dostępny poniżej - nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie oraz mailowo.

Szkolenia odbędą się w formie online za pomocą aplikacji Cisco Webex. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają szczegóły dotyczące połączenia.

Szkolenia są bezpłatne

Szkolenia prowadzone są przez pracowników Zespołu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentu Generalnego UMWM.

 

WAŻNE: Po dokonaniu rejestracji, na wskazany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia udziału w wydarzeniu. Link będzie aktywny tylko przez godzinę. W przypadku nie potwierdzenia dokonanej rejestracji (nie kliknięcia w link), wymagana będzie ponowna rejestracja.

 

Dostępna Małopolska - szkolenia

formularz rejestracyjny

Do końca rejestracji pozostało:

11
dni
17
godzin
18
minut
Zarejestruj się

Wybierz panel/e, który/e Cię interesują*:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO – informuje się, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
 • Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 • Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celach związanych z szkoleniem.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu, tj. organizacji szkolenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji na szkolenie.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z „Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich”, przewidzianym dla tej kategorii spraw.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
Potwierdzenie*:
* - pola wymagane