Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Raport z przebiegu konsultacji społecznych

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO OCHRONA ŚRODOWISKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (4 kwietnia 2013 r. – 8 maja 2013 r.)

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) Zarząd Województwa Małopolskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 8 maja 2013 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego opracował projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Program ten jest jednocześnie aktualizacją obowiązującego obecnie Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014, który został uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego w sierpniu 2007 r. Projekt Programu Strategicznego prezentuje działania przewidziane do realizacji w latach 2013-2020, tym samym swym zakresem obejmuje nową perspektywę finansową UE. 
Konsultacje społeczne trwają od 4 kwietnia 2013 r. do 8 maja 2013 r.

Ww. dokumenty są dostępne również w siedzibie Departamentu Środowiska, Rolnictwa 
i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w Krakowie przy ulicy Racławickiej 56 (II piętro, pok. 253) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Uwagi do projektu Programu Strategicznego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zgłaszać wypełniając formularz.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać:

  • pisemnie na adres: Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
  • elektronicznie na adres: ;
  • lub faksem na numer: (12) 6303141.

Uwagi do projektu Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz prognozą oddziaływania na środowisko można składać również ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56, pok. 253 w godzinach 8-16.
Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego.