Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie Boiska

Projekt "Małopolskie boiska" zakłada wymianę nawierzchni urazogennych: żużlowych, betonowych, asfaltowych, z kostki brukowej, na już istniejących przyszkolnych boiskach sportowych do gier małych lub w miejscach, które będą przekształcone w boiska,  na nawierzchnie bezpieczne poliuratanowe tzw. polipropylenowe wraz z uzupełnieniem boisk (o ile zachodzi taka konieczność) o nowe bramki, siatki, kosze i piłkochwyty.

Realizacja projektu "Małopolskie boiska" będzie wydatnym wzbogaceniem oferty zwiększenia dostępności do podstawowej bazy sportowej, umożliwiającej rozwijanie swoich zainteresowań sportowych przez dzieci i młodzież z Małopolski.

Mapa

Cel realizacji projektu:

  1. wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na przyszkolnych boiskach poprzez wymianę nawierzchni urazogennych,
  2. zwiększenie dostępności do podstawowej bazy sportowej,
  3. zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu na specjalnie przygotowanej do tego infrastrukturze sportowej,
  4. popularyzacja zajęć ruchowych, a tym samym rozwijanie przyszłych talentów sportowych,
  5. poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół,
  6. profilaktyka zdrowotna,
  7. promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu,
  8. rozwój infrastruktury sportowej oraz szkolnej infrastruktury służącej rozwojowi kultury fizycznej.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację projektu w roku 2018 roku środki finansowe w kwocie ogółem 9 000 000 zł, które są przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego z Małopolski (inwestorów) w formie pomocy finansowej.

Kwota dofinansowania ze środków Województwa wyniesie do 50% kosztów całkowitych zadania jednak nie więcej niż 200 000 zł na każde remontowane boisko z przeznaczeniem na koszty kwalifikowane, tj.: koszty rozbiórki istniejącej nawierzchni z wywózką i utylizacją, koszty wykonania podbudowy pod nową nawierzchnię i koszty dostawy i ułożenia nawierzchni poliuretanowej (polipropylenowej). Pozostała część kosztów pozostanie w gestii inwestora.

Projekt realizują 54 jednostki samorządu terytorialnego z Małopolski.

Zobacz również:

Na geoportalu MIIP dostępna jest mapa z rozmieszczeniem boisk zmodernizowanych w 2018 r. w ramach projektu.

Przejdź do geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej