Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Cyfryzacja Auli w miejsko-gminnym ośrodku kultury i spotu w Dobczycach

Cyfryzacja auli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach
Doceniając i kontynuując dzieło śp. Marcina Pawlaka – Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, jakim jest niewątpliwie budowa Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr VII/130/15 z dnia 30 marca 2015 roku postanowił wesprzeć kwotą 100 000 zł Gminę Dobczyce w dalszym udoskonalaniu obiektu poprzez cyfryzację sali w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach – instytucji kultury Gminy Dobczyce.

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych (Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - priorytet: „Spójność wewnątrzregionalna”, działanie 6.1 „Rozwój miast”) w Gminie Dobczyce powstało Regionalne Centrum. W obiekcie swoją siedzibę mieściGimnazjum, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Szkoła Muzyczna. Centrum zostało wyposażone w aulę widowiskową, świetlicę, pracownię teatralną, wielofunkcyjne sale (w tym kinową) i pracownie oraz kuchnię ze stołówką. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zastosowano innowacyjne rozwiązania technologiczne wykorzystujące zasoby energii odnawialnej, takie jak pompy ciepła i rekuperatory wspomagające ogrzewanie.

Maksymalne wykorzystanie nowej przestrzeni jest dowodem na to, jak bardzo Gmina Dobczyce jej potrzebowała. Możliwa jest realizacja celów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Mieszkańcy Gminy Dobczyce oraz gmin sąsiadujących mogą aktywniej uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym gminy biorąc udział w licznych zajęciach. Cyfryzacja auli widowiskowej poszerzyła już bogaty wachlarz propozycji edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców. RCOS daje możliwości działania w szerszym zakresie, na polach kultury i sportu oraz możliwości współpracy instytucji, szkół i organizacji pozarządowych. Możliwa jest różnorodność działań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Miejską Bibliotekę Publiczną, Szkołę Muzyczną, Gimnazjum, stowarzyszenia oraz wydarzeń realizowanych wspólnie przez te organizacje. Nowoczesne rozwiązania techniczne i wyposażenie obiektu wymagały jednak uzupełnienia infrastruktury technicznej, która pozwoli na dalszy rozwój aktywności mieszkańców. Regionalne Centrum Oświatowe oferuje wydarzenia wykraczające poza granice gminy, w których mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy województwa oraz turyści. Dzięki inwestycji w obiekt, w tym doposażenie sali, możliwe jest wykonywanie form upowszechniania filmów: fabularnego, dokumentalnego i animowanego, promujących treści uniwersalne i treści regionalne (upowszechnianie dziedzictwa, zjawisk społecznych i kulturalnych, a także ludzi tworzących te zjawiska). Wyposażona sala ułatwiła dostęp do kultury w szczególności najmłodszym mieszkańcom gminy i okolic a także seniorom i osobom niepełnosprawnym.
Dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego sala została wyposażona w zawodowy sprzęt cyfrowy wraz z oprogramowaniem, zainstalowaniem sprzętu i instruktarzem obsługi urządzeń oraz w ekran kinowy.