Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II"

Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 225/20 z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II”.

Zarząd Województwa Małopolskiego określił wysokość kwoty przeznaczonej na realizację zadań na poziomie 500 000 zł.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 30 000 złotych.

Swoje oferty o dotację wszystkie uprawnione do tego podmioty mogą składać za pomocą systemu dostępnego na stronie internetowej: pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 11 marca 2020 roku do godz. 15.00.
 
Po tym terminie każdy startujący w konkursie musi wygenerować w systemie złożony wniosek, a następnie wydrukowany i podpisany dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2020 roku do godz. 16.00.

Wszystkie szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1729865,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html