Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Przedsięwzięcia w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego

Małopolski Plan Inwestycyjny na lata 2015–2023 i Wieloletnia Prognoza Finansowa
Stan na 14 marca 2017                                                


Instytucja:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Nazwa zadania: Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie XXI wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem:  14 100 000 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 859 870 zł

Instytucja: Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Nazwa zadania: Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem:  34 686 593 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 432 546 zł

 

Instytucja: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowi
Nazwa zadania: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem:  11 000 000 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 432 546 zł

 

Instytucja: Małopolskie Centrum Kultury Sokół             
Nazwa zadania: Udostępnianie zasobów dziedzictwa – utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowej        
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem:  8 120 000 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 50 000 zł

               

Instytucja: Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec          
Nazwa zadania: Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój  Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 2 500 000 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 80 000 zł

              

Instytucja: Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie         
Nazwa zadania: Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej filharmonii
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 13 700 000 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 792 550 zł

              

Instytucja: Muzeum Okręgowe w Tarnowie     
Nazwa zadania: Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie          
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 7 977 384 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 419 697 zł

 

Instytucja: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem              
Nazwa zadania: Rewaloryzacja i modernizacja  zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 11 335 974 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 1 297 156 zł

              

Instytucja: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem              
Nazwa zadania: Rewaloryzacja i modernizacja  zabytkowych drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala     
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 11 031 026 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 1 127 617 zł

 

Instytucja: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem              
Nazwa zadania: Cyfrowe przetwarzanie i udostępnianie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 430 617 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 71 572 zł

              

Instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Nazwa zadania: Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 24 849 257 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 52 850 zł

               

Instytucja: Centrum Sztuki Mościce     
Nazwa zadania: II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa 
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 6 780 000 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 4 663 000 zł

 

              

Instytucja: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu           
Nazwa zadania: Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny                                                      
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 4 262 759 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 846 105 zł

              

Instytucja: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu           
Nazwa zadania: Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu  
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 3 404 997 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 396 513 zł

              

Instytucja: Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej    
Nazwa zadania: Wzmocnienie wartości kulturowej obszaru Orawy, Pienin, Sądecczyzny i Podbeskidzia – poszerzenie możliwości programowych muzeów i izb regionalnych poprzez wykorzystanie  walorów transgranicznego dziedzictwa przemysłowego              
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 13 530 811 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 1 297 475 zł

              

Instytucja: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu           
Nazwa zadania: Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu              
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 13 754 663 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 730 778 zł

              

Instytucja: Małopolski Instytut Kultury
Nazwa zadania: Wirtualna Małopolska
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 7 696 200 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 252 532 zł

             

Instytucja, partner wiodący: Małopolskie Centrum Kultury Sokół
Nazwa zadania: Karpacka mapa przygody 2.0 – wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej polsko-słowackiego pogranicza     
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 9 600 000 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 358 125 zł

              

Instytucja: Opera Krakowska   
Nazwa zadania: Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej przy ul. św. Tomasza 37 w Krakowie              
Szacowane nakłady inwestycyjne ogółem: 6 300 000 zł
w tym z budżetu województwa na 2017 rok: 640 000 zł