Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Archiwum UMWM

Muzeum charakteryzuje się bardzo rozległymi formami działalności. W swoich zbiorach posiada zabytki kultury i sztuki polskiej i światowej, kolekcje malarstwa, zabytkowych wyrobów ze szkła i porcelany, rękopisy, starodruki, ikonografię i bogaty zbiór ekslibrisów, zabytki archeologiczne, etnograficzne oraz kolekcje historyczne dotyczące wybitnych Polaków, a także kolekcje pokazujące życie mniejszości narodowych.

Muzeum udostępnia swe zbiory w Siedzibie przy Rynku 3 oraz w oddziałach i filiach:

  • Ratusz, renesansowa budowla ze stałą wystawą polskiego portretu sarmackiego, zabytków ze szkła i porcelany, dawnej broni oraz ekspozycją portretów książąt Sanguszków,
  • Muzeum Etnograficzne w Tarnowie ze stałą wystawą o kulturze i historii Romów (Cyganów) oraz ekspozycjami czasowymi dotyczącymi kultury i tradycji ludowych,
  • Muzeum Zamek w Dębnie, będący jedynym zachowanym w południowej Polsce przykładem gotyckiej architektury obronnej, prezentującym stałą ekspozycję wnętrz zamkowych,
  • Muzeum Dwór w Dołędze, przedstawiający na stałej ekspozycji wnętrze typowej siedziby szlacheckiej z XIX w. o tradycjach niepodległościowych, łączących się przede wszystkim z wydarzeniami Powstania Styczniowego,
  • Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, pokazującym życie i działalność wybitnego polityka i działacza ruchu ludowego,
  • Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu, urządzonym we wnętrzach rodzinnego domu żony artysty,
  • Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu, „Malowanej Wsi” prezentującej niezwykłą urodę oryginalnego zwyczaju zdobienia domów barwnymi motywami kwiatowymi,

Na dzień dzisiejszy wyłączone z użytkowania są: historyczny Gmach Główny Muzeum oraz Izba Pamięci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Tarnów. Ponowne uruchomienie, po trwających pracach modernizacyjnych, planowane jest na przełom 2019/20 r.. Po modernizacji, Gmach stanie jest miejscem, w którym mieszkańcy i turyści będą mogli poznać historię miasta i regionu. Natomiast Izba Pamięci zostanie przekształcona w nowoczesne Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci, gdzie spotka się historia tarnowian działających w podziemiu podczas II wojny światowej, ze współczesnością, w której pojawia się potrzeba aktywizowanie mieszkańców i wspieranie ich oddolnych inicjatyw.

Muzeum prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną dla grup szkolnych i przedszkolnych z wykorzystaniem stałych ekspozycji oraz zgromadzonych zbiorów. Szczególną formą zajęć są lekcje integracyjne dla dzieci romskich z całej Polski.

Archiwum UMWM

Muzeum wykreowało wiele znaczących zdarzeń kulturalnych, wśród których największymi są: Międzynarodowy Turniej Rycerski „O Złoty Warkocz Tarłówny" (czerwiec/lipiec) na Zamku w Dębnie, gromadzący corocznie kilkutysięczną publiczność, Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów wędrujący tradycyjnymi konnymi wozami cygańskimi po miejscach zagłady Romów pomordowanych podczas wojny (lipiec), Galicjaner Sztetl - Dni Pamięci Żydów Galicyjskich - prezentujący podczas plenerowych koncertów i wystaw dziedzictwo 600-letniej obecności społeczności żydowskiej w Tarnowie i upamiętniający jej zagładę w 1943 r. (czerwiec). Międzynarodową reputację zyskało muzeum dzięki zorganizowaniu pierwszej w świecie stałej ekspozycji o kulturze i historii Cyganów/Romów, zwanej w zagranicznych przewodnikach „Muzeum Romskim”.

Szeroko zakrojona współpraca z instytucjami kulturalnymi na Węgrzech łączy się z postacią wielkiego tarnowianina gen. J. Bema, poszukiwaniem i prezentowaniem fragmentów monumentalnego dzieła J. Styki i W. Kossaka Panorama Siedmiogrodzka oraz bogatą kolekcją hungarików w tarnowskich zbiorach.

 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Rynek 3, 33-100 Tarnów
tel. 14/ 62-12-149, 14/ 62-14-701, 14/ 62-87-250, fax. 14/ 62-61-585
e-mail: 

strona internetowa: www.muzeum.tarnow.pl
Facebook/muzeumtarnow

Oddziały i filie Muzeum Okręgowego w Tarnowie:

Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej
Rynek 1, 33-100 Tarnów
tel. 14/ 62-12-149

Gmach Główny
Rynek 20-21, 33-100 Tarnów
modernizacja – planowane zakończenie – grudzień 2019

Muzeum Etnograficzne
ul. Krakowska 10, 33-100 Tarnów
tel. 14/ 62-20-625

Galeria „Panorama”
Pl. Dworcowy 4, 33-100 Tarnów
tel. 784 912 326

Muzeum Zamek w Dębnie
32-852 Dębno 189
tel. 14/ 66-58-035, tel./fax. 14/ 66-58-582

Muzeum Dwór w Dołędze
Dołęga 10, 32-821 Zaborów
tel. 14/ 67-15-414

Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
33-122 Wierzchosławice 698
tel. 14/ 67-97-040

Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu
Zalipie 135, 33-210 Olesno
tel. 14/ 64-11-912

Muzeum pamiątek po Janie Matejce – "Koryznówka"
Stary Wiśnicz 148, 32-720 Nowy Wiśnicz
tel. 14/ 61-28-347

Izba Pamięci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Tarnów
ul. Mościckiego 29, 33-100 Tarnów
modernizacja – planowane zakończenie – grudzień 2019