Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Warsztaty

Został ogłoszony nowy konkurs na tworzenie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) w ramach inicjatywy „Małopolskie Talenty”.

Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum  Przedsiębiorczości. Wnioski można składać do 7 listopada do godz. 15:00.

Chcesz złożyć wniosek, ale nie wiesz jak powinien funkcjonować CWUZ? Zapraszamy na warsztaty robocze „Jak opisać we wniosku funkcjonowanie CWUZ”!

Termin: 22 października 2018 
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, os. Teatralne 4a, Kraków, aula
Godzina: 11.00-14.00

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz strony Małopolskich Talentów

WAŻNE: Po dokonaniu rejestracji, na wskazany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia udziału w wydarzeniu. Link będzie aktywny tylko przez godzinę. W przypadku nie potwierdzenia dokonanej rejestracji (nie kliknięcia w link), wymagana będzie ponowna rejestracja.

CWUZ – warsztaty

formularz rejestracyjny

Do końca rejestracji pozostało:

4
dni
23
godzin
37
minut
Zarejestruj się

Warsztaty „Jak opisać we wniosku funkcjonowanie CWUZ”, os. Teatralne 4a, Kraków, 2018-10-22, godz. 11:00

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO – informuje się, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
  • Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Racławicka 56, 30-017 Kraków.
  • Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celach związanych z organizacją warstatów pn. „Jak opisać we wniosku funkcjonowanie CWUZ”.
  • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu, tj. organizacji warsztatów pn. „Jak opisać we wniosku funkcjonowanie CWUZ”. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji na szkolenie.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z „Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich”, przewidzianym dla tej kategorii spraw.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
Potwierdzenie*:
* - pola wymagane