Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Programy strategiczne

 

Pakiet programów strategicznych został opracowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu efektywnego zarządzania poszczególnymi politykami regionalnymi. Stanowią one ważne narzędzie zarządzania rozwojem województwa do roku 2020. Programy strategiczne są dokumentami stanowiącymi uszczegółowienie zapisów strategii rozwoju województwa w poszczególnych obszarach.

Programy strategiczne mają zapewnić jak najlepsze wykorzystanie atutów regionu, a także zapewnić poprawę w tych dziedzinach, w których zdiagnozowano problemy. W dokumentach tych znajdują się propozycje przedsięwzięć, które są kluczowe dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Programy strategiczne mają przyczynić się przede wszystkim do: podniesienia, poziomu życia mieszkańców regionu, wzmocnienia kapitału intelektualnego i społecznego, stworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki, rozwoju nowoczesnych technologii, poprawy połączeń komunikacyjnych.

Mając na uwadze efektywność zarządzania, opartą na ograniczonej liczbie skonsolidowanych dokumentów, powstał katalog 10 programów strategicznych, które stanowią podstawowe instrumenty koordynacji poszczególnych dziedzin polityki rozwoju województwa: