Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Innowacyjny Start

Innowacyjny Start w nowej formule działa od stycznia 2018 r. – obecnie to serwis internetowy oraz periodyk wydawany dwa razy w roku. Jest platformą integrującą wszystkie osoby i instytucje w regionie, które we wzroście innowacyjności gospodarki widzą trwałą szansę na stabilny rozwój społeczno-ekonomiczny.

Innowacyjny Start podejmuje problematykę wspierania tworzenia i rozwoju nowych firm. Prezentuje młodych przedsiębiorców i firmy, które odniosły sukces w danej branży. Zarówno serwis internetowy, jak i periodyk w drukowanej wersji, mają pełnić funkcję doradczą dla osób rozpoczynających aktywność gospodarczą. Służyć ma temu przedstawianie istniejących w regionie miejsc przyjaznych inwestowaniu, jak również potencjalnych źródeł finansowania rozwoju.

www.innowacyjnystart.pl

skrin strony www.innowacyjny start

Innowacyjny Start, w formie periodyku, był wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od grudnia 2005. Początek wydawnictwa związany był z realizacją unijnego projektu Inter Get-Up w ramach inicjatywy Interreg IIIC. Do współpracy zaproszono przedstawicieli instytucji okołobiznesowych działających w Małopolsce, m.in. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiego Parku Technologicznego, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego czy też Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ. Na przestrzeni lat skład Zespołu ulegał modyfikacjom i aktualnie w proces tworzenia treści periodyku zaangażowane są również inne instytucje, m. in. Centrum Transferu Technologii AGH oraz Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego. Zależnie od tematu danego numeru, do współpracy zapraszani byli przedstawiciele innych instytucji, których działalność wpisuje się w zakres publikacji.

Redaktorem Naczelnym czasopisma od początku jego wydawania jest dr hab. Łukasz Mamica (pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

Kontakt z redakcją:

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM
tel.: (012) 63-03-444, (012) 63-03-264; fax: (012) 63-03-445;
e-mail:

Zapraszamy do współpracy!