Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

InnoBridge

InnoBridge –  bridging the innovation gap through converting R&D results into commercial success in a more effective and efficient way (InnoBidge – zmniejszenie różnic w poziomie innowacyjności dzięki efektywnemu przekształcaniu wyników prac B+R w sukces komercyjny).

Logo promujące projekt InnoBridge

Cel projektu: wzmocnienie inteligentnego rozwoju regionów partnerskich dzięki poprawie transferu innowacji. W praktyce projekt koncentruje się na udoskonaleniu regionalnej polityki innowacyjnej (w szczególności regionalnego programu operacyjnego) w zakresie komercjalizacji i transferu wiedzy w obszarach inteligentnych specjalizacji. Projekt ma pomóc, w bardziej efektywnym i sprawnym wykorzystywaniu prywatnych i publicznych wyników prac B+R.

Dowiedz się o aktualnych wydarzeniach realizowanych w ramach InnoBridge

Uzasadnienie dla realizacji projektu: Pozycja konkurencyjna regionu w gospodarce światowej zależy od skutecznej współpracy na linii nauka-biznes. Jak pokazują badania, Małopolska dysponuje jednym z czołowych potencjałów naukowych w porównaniu do innych województw w Polsce. Potencjał ten nie przekłada się jednak w satysfakcjonującym stopniu na konkurencyjność małopolskich przedsiębiorstw. Usprawnienie współpracy na linii nauka – biznes, w szczególności w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, pozwoli lepiej wykorzystać potencjał Małopolski, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na konkurencyjność gospodarki regionu na rynku globalnym.

InnoBridge in progress

InnoBridge in progress

Zobacz InnoBridge na YouTube

Obserwuj InnoBridge na Twitterze

Partnerzy:

1) Region Dolnej Austrii (Austria) – Partner wiodący
2) FUESCYL – Fundacja Uniwersytetów i Szkolnictwa Wyższego Regionu Kastilla i León (Hiszpania)
3) Autonomiczna Prowincja Bolzano – Południowy Tyrol (Włochy)
4) Pannon Novum – Regionalna Agencja Innowacji Zachodniego Kraju Zadunajskiego (Węgry)
5) Rada Regionu Tampere (Finlandia)
6) ADRAL – Agencja Rozwoju Regionalnego Alentejo (Portugalia)
7) Fundacja "Stowarzyszenie Rozwoju Sofii" (Bułgaria)
8) Fundusz Badań Stosowanych i Komunikacji (Bułgaria)
9) Województwo Małopolskie (Polska)

rysunek prezentujący projekt InnobridgeJosef Ziernhöld, Ecosystem Automotive – IDM SüdtirolImpresja na temat wizyty partnerów projektu InnoBridge z Bułgarii, Włoch i Finlandii w Krakowie 27-28.09.2018 r.

Rola i zadania Małopolski:

1) aktywne uczestnictwo w wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk m.in.

 • przeprowadzenie analizy SWOT bieżącej polityki regionalnej dotyczącej wsparcia
  dla gospodarczego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych;
 • udział w międzyregionalnych warsztatach, wizytach studyjnych i spotkaniach typu peer-review, podczas których krytycznej analizie poddane zostaną poszczególne rozwiązania
  w zakresie wsparcia komercjalizacji badań naukowych;
 • opracowanie i realizacja Planu działania – dokumentu opisującego, w jaki sposób usprawniony zostanie konkretny instrument regionalnej polityki innowacyjnej odnoszący się do transferu wiedzy i komercjalizacji wyników prac B+R;

2) uczestnictwo w działaniach informacyjnych i promocyjnych projektu;

3) Koordynacja finansowa realizacji projektu, w tym przygotowywanie dokumentacji do kontroli I stopnia (First Level Control).

Przeczytaj jak Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wspiera projekt InnoBridge

Korzyści z wdrożenia projektu:

 • poprawa warunków do komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych m.in. dzięki wykorzystaniu mechanizmów komercjalizacji stosowanych w regionach partnerskich projektu;
 • wzmocnienie współpracy na linii nauka biznes w szczególności w ramach Grup Roboczych
  ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji – kluczowego narzędzia procesu przedsiębiorczego odkrywania gromadzącego ok. 130 reprezentantów innowacyjnych przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Grupy Robocze, jako nowy instrument współpracy małopolskich uczestników systemu innowacji wymagają wsparcia wiedzą i know-how,
  które pomoże skutecznie wykorzystać ich potencjał m.in. w zakresie komercjalizacji inteligentnych specjalizacji;
 • pozyskanie know-how innych regionów w zakresie skutecznego wykorzystania regionalnych potencjałów i atutów na rzecz inteligentnego rozwoju;
 • promocja małopolskiego potencjału naukowego i gospodarczego na forum europejskim;
 • nawiązanie współpracy z licznymi partnerami, co w przyszłości może zaowocować uczestnictwem Małopolski w kolejnych projektach, ważnych dla rozwoju społecznego
  i gospodarczego.

Zapisz się do newslettera InnoBridge

Zobacz bazę newsletterów InnoBridge

Okres realizacji: 9.02.2016 r. – 31.03.2021 r.

Budżet:

 • całkowity budżet projektu: 1 756 884 EUR
 • budżet Małopolski w projekcie: 81 766 EUR (z czego 85%, tj. 69 501,10 EUR refundowane z UE (EFRR);
 • wkład własny Województwa Małopolskiego – 15%, tj. 12 264,90 EUR.

Źródło finansowania: Program INTERREG EUROPE

Więcej informacji:
Magdalena Maciejewska-Gębiś, Zespół ds. Zarządzania Inteligentnymi Specjalizacjami, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM,
telefon: +48 12 63 03 534, e-mail:

 

Projekt InnoBridge: Zmniejszenie różnic w poziomie innowacyjności dzięki efektywnemu przekształcaniu wyników prac B+R w sukces komercyjny jest w 85% dofinansowany ze środków UE  (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu INTERREG EUROPA.