Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Potencjał gospodarczy Małopolski

Atuty województwa małopolskiego

 • Duża atrakcyjność inwestycyjna
 • Dobra dostępność komunikacyjna
 • Otwartość na rynki zagraniczne
 • Innowacyjność – obecność sektora wysokich technologii, instytucji badawczo – rozwojowych, uczelni wyższych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Duży potencjał naukowy i badawczy małopolskich uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych
 • Dobrze rozwinięta sieć usług bankowych
 • Bogate zasoby naturalne

Dostępność komunikacyjna

Na terenie województwa małopolskiego, którego całkowita powierzchnia wynosi 15 183 km2 znajduje się 61 miast, w tym 3 miasta na prawach powiatów: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. Obszar został podzielony na 22 powiaty i 182 gminy.

W Małopolsce występuje bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa. Przez jej obszar przebiega najdłuższa w Polsce, bo licząca 672 km, autostrada A4 oraz główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej na Ukrainę – CORRIDOR III. Znajdujący się na terenie Małopolski Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice im. Jana Pawła II odprawił w 2016 r. 4,98 mln pasażerów (wzrost o 18% w stosunku do roku 2015), a w 2017 r. ponad 5,8 mln pasażerów (wzrost o 17% w stosunku do roku 2016). Przepustowość dzienna jego terminala Cargo wynosi 35 ton. Lotnisko oferowało w 2017 r. połączenia do większości dużych miast w Europie Środkowej i Zachodniej  r. - 101 połączeń do 85 portów w 75 miastach. Kraków posiada międzynarodowe bezpośrednie połączenia kolejowe do takich miast jak: Praga, Budapeszt, Wiedeń, Lwów oraz Grodno.

Potencjał ekonomiczny Małopolski

Województwo małopolskie dysponuje znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Małopolska wytwarza 7,9 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie Małopolski działalność prowadzi ponad 380 tys. podmiotów gospodarczych (grudzień 2017). Region Małopolski, jest wyjątkowym regionem w Polsce pod względem różnorodności złóż surowców mineralnych, do których należą: ropa naftowa, gaz ziemny, siarka, gips, cynk, ołów, piaskowce, wapienie, węgiel kamienny, sól kamienna, wody mineralne i geotermalne.

Największymi zakładami przemysłowymi Województwa Małopolskiego są:

 • Azoty Tarnów S.A., Tarnów
 • BP Polska Sp. z o.o., Kraków
 • Can-Pack S.A., Kraków
 • Coca-Cola, Niepołomice
 • Comarch S.A., Kraków
 • Delphi Poland S.A., Kraków
 • Fakro Sp. z o.o., Nowy Sącz
 • Foodcare Sp. z o.o., Zabierzów
 • Grupa Kęty S.A., Kęty
 • Maspex GMW Sp. z o.o. s.k.a., Wadowice
 • Newag S.A., Nowy Sącz
 • Oknoplast Sp. z o.o., Podłęże
 • Rafineria Trzebinia S.A., Trzebinia
 • Stalprodukt S.A., Bochnia
 • Synthos S.A., Oświęcim
 • TELE-FONIKA Kable S.A., Kraków i Myślenice
 • Valeo Autosystemy Sp. z o.o., Skawina
 • Vistula Group S.A., Kraków
 • Wawel S.A., Kraków
 • Wojas S.A., Nowy Targ

W Małopolsce występują dogodne warunki dla rozwoju sektora high – tech, motoryzacyjnego, turystycznego i BPO, przede wszystkim dzięki występującemu w województwie wysokiemu potencjałowi naukowo-badawczemu i edukacyjnemu, w szczególnosci w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, a także odpowiedniemu zapleczu naukowemu, dostępności wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i siły roboczej oraz dogodnym warunkom naturalnym, przyrodniczym i klimatycznym.

Małopolsce zaufały między innymi takie zagraniczne firmy jak: Motorola, MAN, Delphi, Valeo, IBM, Electrolux, Philip Morris, Shell, Capgemini i Mabuchi.

Eksport towarów i usług z Małopolski w 2015 r. osiągnął 8,5 mld EUR i po raz pierwszy w historii przewyższył import, który wyniósł 8,4 mld EUR. Najważniejsze produkty eksportowe Małopolski pochodzą z następujących sektorów: elektromaszynowego, motoryzacyjnego, chemicznego. W Małopolsce działa ponad 3200 firm prowadzących działalność eksportową.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne realizowane w regionie w latach 1989 - 2015 przekroczyły 20,4 mld USD, a w samym  2015 roku osiągnęły one wartość 1,1 mld USD. Małopolska zajęła 4. miejsce pod względem strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych - "European Cities and Regions of the Future 2016/2017" FDI Intelligence.

Edukacja i rynek pracy

Małopolska jest drugim regionem w Polsce pod względem liczby studentów. Na 29 uczelniach wyższych, działających na terenie województwa, studiuje łącznie 169,2 tys. studentów. W roku akademickim 2016/2017 dyplom ukończenia wyższej uczelni otrzymało 48,3 tys. studentów. Uczelnie wyższe, dostosowując się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, oferują wiele ciekawych kierunków kształcenia, takich jak m.in.: biotechnologia, IT, inżynieria materiałowa, chemia i inżynieria procesowa, elektronika i telekomunikacja, technologie chemiczne, wzornictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, filologia (angielska, germańska, romańska). Ma to odzwierciedlenie w występującej na terenie Małopolski dużej dostępności wykwalifikowanej siły roboczej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosi 4618,14 zł (grudzień 2017 ) i jest niższe o 7,15% od średniego w kraju (4973,73 zł). Liczba osób aktywnych zawodowo w Małopolsce wynosi ok. 1,48 mln. osób. Stopa bezrobocia w województwie wyniosła w grudniu 2017 r. 5,4% (79,4 tys. bezrobotnych) i była niższa w porównaniu do średniej krajowej, która wyniosła w tym samym okresie 6,6%.

Innowacyjność

W Małopolsce działa ponad 100 jednostek badawczo-rozwojowych, co pozwala jej zająć 2 miejsce w Polsce pod tym względem. W naszym regionie powstało 20 inicjatyw klastrowych, w tym na przykład Klaster LifeScience czy MedCluster. Firmy takie jak Deplhi, Motorola, CH2MHill czy Ericpol wybrały Kraków jako miejsce inwestycji R&D. Mieszkańcy aktywnie korzystają z takich e-narzędzi i e-usług jak KMKBike czy system elektronicznych usług publicznych. W Małopolsce działają parki technologiczne i przemysłowej jak np. Krakowski Park Technologiczny, który także zarządza Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną o powierzchni 949 ha. KSSE obejmuje 36 podstref w 35 gminach.

W celu komercjalizacji wyników prac naukowo - badawczych prowadzonych w instytucjach naukowych i jednostkach badawczo – rozwojowych oraz w zakresie wspierania innowacji i kooperacji z przemysłem, zwłaszcza w branży medycznej i farmaceutycznej, w Małopolsce powstało Centrum Transferu Technologii Medycznych oraz Małopolskie Centrum Biotechnologii, które koordynuje współpracę pomiędzy nauką, a biznesem oraz prowadzi badania naukowe w obszarach biotechnologii, bezpieczeństwa żywności, nutrigenomiki i innych pokrewnych dziedzin.