Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Potencjał gospodarczy Małopolski

Atuty województwa Małopolskiego

 • Duża atrakcyjność inwestycyjna
 • Dobra dostępność komunikacyjna
 • Otwartość na rynki zagraniczne
 • Innowacyjność – obecność sektora wysokich technologii, instytucji badawczo – rozwojowych, uczelni wyższych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Duży potencjał naukowy i badawczy krakowskich uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych
 • Dobrze rozwinięta sieć usług bankowych
 • Bogate zasoby naturalne

Dostępność komunikacyjna

W Województwie Małopolskim, którego ogólna powierzchnia wynosi 15 200 km2 jest 61 miast, w tym 3 miasta na prawach powiatów jak: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. Obszar został podzielony na 22 powiaty i 182 gminy.

W Małopolsce występuje bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa. Przez jej obszar przebiega najdłuższa w Polsce, bo licząca 672 km Autostrada A4 oraz główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej na Ukrainę – CORRIDOR III. Znajdujący się na terenie Małopolski Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice im. Jana Pawła II odprawił w 2015 r. blisko 4,2 mln pasażerów a przepustowość dzienna jego terminala Cargo wynosi 35 ton (w pierwszym półroczu 2016 roku w Kraków Airport obsłużono już 2,3 mln pasażerów). Lotnisko oferuje połączenia do większości dużych miast w Europie Środkowej i Zachodniej - ponad 80 regularnych i czarterowych połączeń w sezonie letnim 2016 r. Z Dworca Głównego w Krakowie odjeżdżają pociągi bezpośrednio do takich miast jak Praga, Budapeszt, Berlin oraz Wiedeń.

Potencjał Ekonomiczny Małopolski

Województwo małopolskie dysponuje znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Małopolska wytwarza 7,8 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie Małopolski działalność prowadzi ponad 360 tyś. podmiotów gospodarczych. Region Małopolski, jest jedynym regionem w Polsce, w którym licznie występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, złoża siarki, gipsów, cynku i ołowiu, piaskowce oraz wapienie.

Największymi zakładami przemysłowymi Województwa Małopolskiego są:

 • Azoty Tarnów S.A., Tarnów
 • BP Polska Sp. z o.o., Kraków
 • Can-Pack S.A., Kraków
 • Coca-Cola, Niepołomice
 • Comarch S.A., Kraków
 • Delphi Poland S.A., Kraków
 • Fakro Sp. z o.o., Nowy Sącz
 • Foodcare Sp. z o.o., Zabierzów
 • Grupa Kęty S.A., Kęty
 • Maspex GMW Sp. z o.o. s.k.a., Wadowice
 • Newag S.A., Nowy Sącz
 • Oknoplast Sp. z o.o., Podłęże
 • Rafineria Trzebinia S.A., Trzebinia
 • Stalprodukt S.A., Bochnia
 • Synthos S.A., Oświęcim
 • TELE-FONIKA Kable S.A., Kraków i Myślenice
 • Valeo Autosystemy Sp. z o.o., Skawina
 • Vistula Group S.A., Kraków
 • Wawel S.A., Kraków
 • Wojas S.A., Nowy Targ

W Małopolsce występują dogodne warunki dla rozwoju sektora High – Tech, Motoryzacyjnego, Turystycznego i BPO przede wszystkim dzięki występującemu w województwie wysokiemu potencjałowi naukowo-badawczemu i edukacyjnemu szkolnictwa wyższego, odpowiedniemu zapleczu naukowemu, dostępności wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i siły roboczej oraz dogodnym warunkom naturalnym, przyrodniczym i klimatycznym.

Małopolsce zaufały między innymi takie zagraniczne firmy jak: Motorola, MAN, Delphi, Valeo, IBM, Electrolux, Philip Morris, Shell i Capgemini.

Eksport towarów i usług z Małopolski w 2014 r. wyniósł 7,8 mld EUR. Najważniejsze produkty eksportowe Małopolski dotyczą sektorów: elektromaszynowego, motoryzacyjnego i chemicznego. W Małopolsce działa ponad 3200 firm eksportujących.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne realizowane w regionie w latach 1989 - 2013 przekroczyły 18 mld USD. W 2013 roku inwestycje zagraniczne osiągnęły wartość 1,5 mld USD. Małopolska zajęła 4. miejsce pod względem strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych - "European Cities and Regions of the Future 2016/2017" FDI Intelligence.

Edukacja i rynek pracy

Małopolska jest drugim regionem w Polsce pod względem liczby studentów. Na 31 uczelniach wyższych istniejących na terenie województwa studiuje ponad 183 tys. studentów. Średnio w roku akademickim dyplom ukończenia szkoły wyższej otrzymuje ok. 52 tyś. studentów. Uczelnie wyższe, dostosowując się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, oferują ciekawe kierunki kształcenia: biotechnologia, IT, inżynieria materiałowa, chemia i inżynieria procesowa, elektronika i telekomunikacja, technologie chemiczne, wzornictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, filologia (angielska, germańska, romańska). Ma to odzwierciedlenie w występującej na terenie Małopolski dużej dostępności wykwalifikowanej siły roboczej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosi 3963 zł i jest niższe o ok. 7% od średniego w kraju (4252 zł). Liczba osób aktywnych zawodowo w Małopolsce wynosi 1 380 tys. osób. W województwie występuje niska w porównaniu do średniej krajowej stopa bezrobocia (9,1%), która kształtuje się na poziomie 7,7%, co przekłada się na około 110 tyś. bezrobotnych.

Innowacyjność

W Małopolsce działa 59 ośrodków innowacji i wspierania przedsiębiorczości, co pozwala jej zając drugie miejsce Polsce pod tym względem. W naszym regionie powstało 21 inicjatyw klastrowych , w tym na przykład Klaster LifeScience czy MedCluster. Firmy takie jak Deplhi, Motorola, CH2MHill czy Ericpol wybrały Kraków jako miejsce inwestycji R&D. Mieszkańcy aktywnie korzystają z takich e-narzędzi i e-usług jak KMKBike czy system elektronicznych usług publicznych. W Małopolsce działają parki technologiczne i przemysłowej jak np. Krakowski Park Technologiczny, który także zarządza Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną o powierzchni ponad 866 hektarów. KSSE obejmuje 32 podstref w 30 gminach.

W celu komercjalizacji wyników prac naukowo - badawczych prowadzonych w instytucjach naukowych i jednostkach badawczo – rozwojowych oraz w zakresie wspierania innowacji i kooperacji z przemysłem, zwłaszcza w branży medycznej i farmaceutycznej, w Małopolsce powstało Centrum Transferu Technologii Medycznych. Małopolskie Centrum Biotechnologii koordynuje współpracę pomiędzy nauką a biznesem oraz badania naukowe w obszarach biotechnologii, bezpieczeństwa żywności, nutrigenomiki i innych pokrewnych dziedzin.