Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Potencjał gospodarczy Małopolski

mama Europy w zarysie. Polska wyróżniona innym kolorem

Atuty województwa małopolskiego

 • Duża atrakcyjność inwestycyjna
 • Dobra dostępność komunikacyjna
 • Otwartość na rynki zagraniczne
 • Innowacyjność – obecność sektora wysokich technologii, instytucji badawczo – rozwojowych, uczelni wyższych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Duży potencjał naukowy i badawczy małopolskich uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych
 • Dobrze rozwinięta sieć usług bankowych
 • Bogate zasoby naturalne

Dostępność komunikacyjna

Na terenie województwa małopolskiego, którego całkowita powierzchnia wynosi 15 183 km2 znajduje się 61 miast, w tym 3 miasta na prawach powiatów: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. Obszar został podzielony na 22 powiaty i 182 gminy.

Małopolska dysponuje bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową. Przez jej obszar przebiega najdłuższa w Polsce, bo licząca 672 km, autostrada A4 oraz główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej na Ukrainę – CORRIDOR III. Znajdujący się na terenie Małopolski Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice im. Jana Pawła II. Łącznie w 2019 roku obsłużono 8 410 817 pasażerów, czyli o 24% więcej niż w 2018 roku, tj. o 1 641 448 więcej pasażerów niż w roku poprzednim. Podobnie jak w latach ubiegłych najpopularniejsze kierunki z/do Krakowa to: Londyn, Frankfurt i Warszawa. Jeżeli chodzi o popularność poszczególnych państw, pasażerowie najczęściej korzystali z lotów do: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Włoch i Norwegii. Najbardziej pożądanymi miejscami na wakacje okazały następujące kierunki jak: Portugalia, Turcja, Hiszpania, Cypr i Malta. Najbardziej popularne miasta to: Gran Canaria, Majorka, Teneryfa, Alicante.

Przepustowość dzienna jego terminala Cargo wynosi 35 ton. Lotnisko oferowało w 2019 roku i 2020 roku połączenia do większości dużych miast w Europie Środkowej i Zachodniej r. - 150 połączeń rozkładowych do 114 portów w 32 krajach. Kraków posiada międzynarodowe bezpośrednie połączenia kolejowe do takich miast jak: Chicago, Dubaj, Paryż, Londyn, Praga, Budapeszt, Wiedeń, Lwów oraz Grodno.


Mapa Małopolski z zaznaczonymi miastami siecią komunikacyjną

Potencjał ekonomiczny Małopolski

Województwo małopolskie dysponuje znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Liczba ludności województwa małopolskiego w czerwcu 2019 r. wynosiła ponad 3,4 mln. W 2018 r. Małopolska wytworzyła 8,1% PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie Małopolski działalność prowadzi przeszło 412 tys. podmiotów gospodarczych (luty 2020). Region Małopolski, jest wyjątkowym regionem w Polsce pod względem różnorodności złóż surowców mineralnych, do których należą: ropa naftowa, gaz ziemny, siarka, gips, cynk, ołów, piaskowce, wapienie, węgiel kamienny, sól kamienna, wody mineralne i geotermalne.

Największymi zakładami przemysłowymi Województwa Małopolskiego są:

 • Azoty Tarnów S.A., Tarnów
 • BP Polska Sp. z o.o., Kraków
 • Can-Pack S.A., Kraków
 • Coca-Cola, Niepołomice
 • Comarch S.A., Kraków
 • Delphi Poland S.A., Kraków
 • Fakro Sp. z o.o., Nowy Sącz
 • Foodcare Sp. z o.o., Zabierzów
 • Grupa Kęty S.A., Kęty
 • Maspex GMW Sp. z o.o. s.k.a., Wadowice
 • Newag S.A., Nowy Sącz
 • Oknoplast Sp. z o.o., Podłęże
 • OTFC, 4F, Wieliczka
 • Rafineria Trzebinia S.A., Trzebinia
 • Stalprodukt S.A., Bochnia
 • Synthos S.A., Oświęcim
 • TELE-FONIKA Kable S.A., Kraków i Myślenice
 • Valeo Autosystemy Sp. z o.o., Skawina
 • VRG, Vistula Group S.A., Kraków
 • Wawel S.A., Kraków
 • Wojas S.A., Nowy Targ

W Małopolsce występują dogodne warunki dla rozwoju sektora high – tech, motoryzacyjnego, turystycznego i BPO, przede wszystkim dzięki występującemu w województwie wysokiemu potencjałowi naukowo-badawczemu i edukacyjnemu, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, a także odpowiedniemu zapleczu naukowemu, dostępności wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i siły roboczej oraz dogodnym warunkom naturalnym, przyrodniczym i klimatycznym.

Małopolsce zaufały między innymi takie zagraniczne firmy jak: Motorola, MAN, Delphi, Valeo, IBM, Electrolux, Philip Morris, Shell, Capgemini i Mabuchi.

Eksport towarów i usług z Małopolski w 2018 r. osiągnął 10,11 mld EUR. Najważniejsze produkty eksportowe Małopolski pochodzą z następujących sektorów: elektromaszynowego, motoryzacyjnego, chemicznego. W Małopolsce w 2018 roku działało 3921 firm prowadzących działalność eksportową (4 miejsce w kraju).

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne realizowane w regionie w latach 1989 - 2017 przekroczyły 23,2 mld USD, a w samym 2017 roku osiągnęły one wartość 1,3 mld USD. Małopolska zajęła 6. miejsce pod względem strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych - "European Cities and Regions of the Future 2018/2019" FDI Intelligence.

Edukacja i rynek pracy

Małopolska jest drugim ośrodkiem akademickim w Polsce pod względem liczby studentów (po województwie mazowieckim). Na 28 uczelniach wyższych, działających na terenie województwa, w roku akademickim 2018/2019 studiowało tu łącznie 150,1 tys. studentów (w tym 8,5 tys. z zagranicy). W porównaniu z poprzednim rokiem liczba studentów zmniejszyła się o 7,6 tys. (o 4,8%). W roku akademickim 2017/2018 dyplom ukończenia wyższej uczelni otrzymało 43,2 tys. studentów. Największym ośrodkiem akademickim w województwie jest Kraków, gdzie na poziomie wyższym naukę pobierało 135,0 tys. osób. Znaczna liczba studentów kształciła się w: Tarnowie – 5,1 tys. osób, Nowym Sączu – 4,4 tys. i Nowym Targu – 2,1 tys. Uczelnie wyższe, dostosowując się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, oferują wiele ciekawych kierunków kształcenia, takich jak m.in.: biotechnologia, IT, inżynieria materiałowa, chemia i inżynieria procesowa, elektronika i telekomunikacja, technologie chemiczne, wzornictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, filologie. Ma to odzwierciedlenie w występującej na terenie Małopolski dużej dostępności wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Wśród wszystkich studiujących największy udział miały osoby kształcące się w ramach następujących grup kierunków studiów: technika, przemysł i budownictwo (22,9%), biznes administracja i prawo (19,0%), nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (13,3%) oraz nauki humanistyczne i sztuka (12,2%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Małopolsce wynosi 5308,73 zł (luty 2020), a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło 5330,48 zł (luty 2020). Liczba osób aktywnych zawodowo w Małopolsce wynosi ok. 1,48 mln. Stopa bezrobocia w województwie wyniosła w lutym 2020 r. 4,4% (66,89 tys. bezrobotnych) i była niższa w porównaniu do średniej krajowej, która wyniosła w tym samym okresie 5,5%.