Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

W Małopolsce o Założeniach Umowy Partnerstwa

Samorząd
23 listopada 2012
Budżet unijny na lata 2014-2020 będzie prawdopodobnie ostatnim tak hojnym dla Polski, a decyzje o sposobie podziału funduszy europejskich będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego regionu i całego kraju. Prezentacja przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) Założeń Umowy Partnerstwa – istotnego dokumentu w pracach nad programami operacyjnymi w perspektywie 2014-2020 – była jednym z tematów konferencji regionalnej zorganizowanej 23 listopada w Krakowie przez ministerstwo oraz samorząd województwa małopolskiego.

Konferencja to element cyklu 16 spotkań regionalnych, podczas których Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konsultuje założenia z przedstawicielami województw oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. Przygotowanie Założeń umowy partnerstwa to jeden z kluczowych etapów prac nad dokumentami określającymi zasady wykorzystania funduszy z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Założenia umowy partnerstwa stanowią podstawę rozpoczęcia prac nad programami operacyjnymi na lata 2014-2020. Jak zaznaczyła dziś wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel założenia powstały przy ścisłej współpracy z 16 regionami, a także m.in. środowiskami społecznymi i gospodarczymi oraz ekspertami. Na ich podstawie zostanie przygotowana Umowa Partnerstwa, która następnie będzie negocjowana z Komisją Europejską.

- Wyciągamy wnioski i doświadczenia z obecnej perspektywy finansowej, analizujemy to, co się udało, ale również rzeczy, które należy poprawić  - mówiła wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel. Podkreśliła również, że unijne fundusze w obecnej perspektywie finansowe jzostały wykorzystane w Polsce bardzo dobrze i efektywnie. - Do końca października zakontraktowano 80 proc. dostępnej alokacji. Gratulacje należą się Małopolsce, która rozdysponowała już 86 proc. dostępnych środków, co świadczy o wysokiej determinacji i dobrym zarządzaniu funduszami unijnymi - mówiła wiceminister. Przyznała również, że pula pieniędzy zarządzanych przez województwa wzrośnie w latach 2014 - 2020 do 60 proc. z 37 proc. w obecnej perspektywie.

Wiceminister rozwoju regionu komplementowała samorząd województwa za prace nad Regionalną Strategią Innowacji. - Jestem pod wrażaniem, że Małopolska wybrała już swoją inteligentną specjalizację regionu – mówiła. Iwona Wendel bardzo wysoko oceniła także przygotowywaną przez samorządy województw małopolskiego i śląskiego projekt Strategii dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Zaznaczyła, że rząd co prawda nie przewiduje specjalnego programu operacyjnego dla wdrożenia tej inicjatywy, ale możliwe jest wsparcie programu z funduszy unijnych.

Spotkanie było również okazją do przedstawienia postulatów i oczekiwań województwa w pracach nad przyszłym regionalnym programem operacyjnym na lata 2014-2020.

- Zarząd Województwa Małopolskiego intensywnie przygotowuje się do przyszłej perspektywy finansowej. Trwają zaawansowane prace nad strategią województwa na lata 2014-2020 - mówił członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. - Powstaje też 10 programów strategicznych, które mają stać się podstawą  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - tłumaczył Jacek Krupa.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały założenia podejścia strategicznego i terytorialnego dla Małopolski do roku 2020, w kontekście wyzwań oraz aspiracji rozwojowych samorządu województwa wskazanych w zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011-2020. Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego Jacek Woźniak przedstawił natomiast projekt Strategii dla rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020, jako przykład partnerstwa makroregionalnego wychodzącego naprzeciw założeniom polityki rozwoju państwa.    

PREZENTACJE:

    

Galeria zdjęć