Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Mały scenograf - konkurs na projekt kostiumów i scenografii

Kultura
22 lutego 2021
16 lutego 2021 - 31 marca 2021
online, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na projekt kostiumów i scenografii – termin nadsyłania prac mija 31 marca 2021 r.

„Mały scenograf” jest konkursem towarzyszącym jubileuszowej wystawie malarstwa Krzysztofa Kulisia „Pomiędzy...”, która w dniach 5 lutego - 11 kwietnia 2021 r., jest prezentowana w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości dzieci na temat twórczości sądeckich artystów, upowszechnianie wiedzy związanej z teatrem, scenografią i kostiumami scenicznymi, rozwijanie aktywności twórczej oraz zdolności manualnych u najmłodszych.

Przedmiotem konkursu jest własnoręczne wykonanie scenografii z postaciami i kostiumami do wybranej bajki: „Jasia i Małgosi” lub „Czerwonego Kapturka”. Wszystkie elementy powinny być samodzielnymi dziełami, wykonanymi przez dzieci.

Zgłoszenia
Organizator zaprasza do konkursu klasy I - III ze szkół podstawowych z województwa małopolskiego. Zgłoszenia klasy do udziału w Konkursie może dokonać osoba pełnoletnia (nauczyciel, wychowawca), która przesyła skan wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres mailowy , (jednocześnie udostępnia dane kontaktowe w razie ewentualnej nagrody rzeczowej).
Na podstawie zgłoszenia mailowego do każdego uczestnika zostanie wysłane pudełko.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kompletu prac (pudełko wraz z zawartością) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2021 roku na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu; ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, oddział Galeria BWA SOKÓŁ z dopiskiem konkurs „Mały scenograf”.

Prace konkursowe mogą zostać złożone:
• za pośrednictwem operatora pocztowego,
• za pośrednictwem kuriera,
• osobiście w biurze Galerii BWA SOKÓŁ w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.

Prace dostarczone do siedziby Galerii BWA SOKÓŁ po terminie podanym powyżej nie wezmą udziału w konkursie. Organizator zastrzega również, że prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.

Nagrody
• Laureatom I miejsca zostanie przyznana nagroda w formie bezpłatnego wstępu na spektakl teatralny organizowany przez MCK SOKÓŁ w terminie ustalonym z opiekunem zwycięskiej klasy (bilet dla każdego dziecka) oraz zestawu 24 kredek pastelowych dla każdego dziecka.
• Laureatom II miejsca zostanie przyznana nagroda rzeczowa w formie książki i zestawu 24 kredek pastelowych dla każdego dziecka.

Ogłoszenie wyników konkursu
Werdykt wyboru laureatów jest ostateczny i nieodwołalny. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane na wskazany w karcie zgłoszenia adres szkoły. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż do 9 kwietnia 2021 roku. Wyniki konkursu wraz z protokołem oraz fotografie prac laureatów opublikowane zostaną na kanałach informacyjnych Galerii BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu: www.bwasokol.pl, www.mcksokol.pl, www.facebook.com/bwasokol

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.mcksokol.pl

Galeria zdjęć