Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nabór do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach w 2014 roku

05 grudnia 2013
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych – reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do opiniowania ofert w konkursach ofert realizowanych w 2014 roku.

Osoby ubiegające się o wpis do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych powinny spełniać następujące warunki:

  • posiadać dobrą znajomość sektora pozarządowego;
  • posiadać szeroką wiedzę w zakresie obszarów tematycznych, w których będą dokonywać oceny ofert popartą odpowiednim doświadczeniem.

Dodatkowo mile widziane będzie:

  • doświadczenie w ocenianiu projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych;
  • aktywne uczestnictwo w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  • CV kandydata;
  • 2 potwierdzone rekomendacje;
  •  Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.

Zgłoszenie:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy przesłać do 20 grudnia 2013 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
Zespół Współpracy Regionalnej
ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków
 
Z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych - ngo”
 
Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora współpracy lub w Zespole współpracy regionalnej pod numerem telefonu: 12/ 61 60 988, 12/ 61 60  904, 12/ 61 60 966, e-mail:
.

 Ogłoszenie o naborze

 Formularz zgłoszeniowy

 Wzór rekomendacji

 

 

 

Tagi: NGO