Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

30 marca 2012
Zarząd Województwa Małopolskiego informuje, iż projekt uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na śródlądowych wodach powierzchniowych województwa małopolskiego został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W terminie od dnia 30 marca do 19 kwietnia 2012 r.  istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do niniejszego projektu uchwały w formie elektronicznej na adres e-mail: lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
Osobą upoważnioną do kontaktu w powyższej kwestii jest Pani Agata Usarz inspektor ds. rybactwa śródlądowego Zespołu Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, tel. (012) 63-03-543.

Zgłoszone przez Państwa uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Szczególy na stronie BIP

Tagi: NGO