Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

4 lata dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Konferencja w Tarnowie

WAŻNE: Po dokonaniu rejestracji, na wskazany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym. Link będzie aktywny tylko przez godzinę. W przypadku niekliknięcia w link, wymagane będzie ponowne wypełnienie formularza.
W razie pytań prosimy kontaktować się z Zespołem Współpracy Regionalnej: , tel. 12 61 60 543. 12 61 60 456, 12 61 60 974.

Uwaga!
Formularz rejestracyjny wypełniają tylko NGO w tym KGW, OSP oraz Sołtysi.

UWAGA!
Informujemy, że godzina rozpoczęcia konferencji w Tarnowie została zmieniona na godz. 14.00

Rejestracja na konferencję - 4 lata dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Spotkanie w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie

formularz rejestracyjny

Do końca rejestracji pozostało:

10
dni
10
godzin
32
minut
Zarejestruj się

Spotkanie w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie , 2023-02-13, godz. 16:00

 

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, e-mail: .
  • Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu przeprowadzenia procesu rejestracji na konferencję „4 lata dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”.
  • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu, tj. udziału w procesie rejestracji na konferencję „4 lata dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”.
  • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rejestracji na konferencję „4 lata dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Potwierdzenie*:
* - pola wymagane