Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Krupa
Marszałek województwa pełni równocześnie funkcje przewodniczącego zarządu województwa

Jako przewodniczący zarządu:

  • organizuje pracę zarządu województwa,
  • kieruje bieżącymi sprawami województwa,
  • reprezentuje województwo na zewnątrz,
  • jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego i organizuje jego prace,
  • jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu,
  • jest zwierzchnikiem służbowym kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Marszałek wybierany jest przez radnych województwa.
Marszałek województwa jest kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Marszałek organizuję pracę Zarządu i Urzędu Marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa i reprezentuje województwo na zewnątrz.
Jeżeli Marszałek Województwa Małopolskiego nie może pełnić obowiązków służbowych z powodu urlopu, choroby, delegowania lub innych przyczyn, zastępuje go Wicemarszałek Województwa lub Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wyznaczony w drodze odrębnego zarządzenia.
W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych bezpośrednio z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażającym zdrowiu i życiu oraz sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne Marszałek może także podejmować czynności, należące do właściwości Zarządu Województwa.


Zdjęcia do pobrania