Instytucje kultury

Inwestycje


Województwo Małopolskie, będąc organizatorem lub współorganizatorem 23 instytucji kultury, każdego roku podejmuje działania inwestycyjne. Są to zarówno strategiczne przedsięwzięcia budowlane, jak i prace konserwacyjne czy modernizacyjno - remontowe. Efektem tych działań są powstające ciekawe architektonicznie obiekty, które obok funkcji użytkowej wzbogacają jakość przestrzeni krajobrazowej. Polepsza się infrastruktura, poprawiają warunki pracy oraz warunki prowadzenia działalności kulturalnej i artystycznej, ale przede wszystkim poszerza się oferta kulturalna instytucji i podnosi standard obsługi jej odbiorców.

Główne cele podejmowanych działań inwestycyjnych:

  1. wzrost dostępu do kultury,
  2. poprawa jakości i różnorodności oferty kulturalnej,
  3. poprawa standardów bezpieczeństwa obiektów i osób je odwiedzających,
  4. podniesienie jakości przestrzeni publicznej.

Dzięki inwestycjom wojewódzkim zmienia się wizerunek obiektów wraz z otoczeniem, ich społeczny odbiór, a także wzmacnia się oddziaływanie regionalnych instytucji kultury na rozwój przemysłu czasu wolnego.