Praca przy zabytkach

Samorząd
14 grudnia 2006
Zakończyła się kolejna edycja Programu „Konserwator” dotyczącego aktywizacji pracowniczej ludzi bezrobotnych. Na konferencji podsumowującej program spotkali się jego koordynatorzy – przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Podczas spotkania zarząd województwa reprezentował Wojciech Kozak, członek zarządu.

Celem Programu „Konserwator” jest czasowe zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych przy pracach związanych z rewitalizacją i odnową małopolskich zabytków. Są to zazwyczaj proste prace konserwatorskie, porządkowanie terenu wokół zabytków, pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych czy praca w archiwach.
W programie mogą wziąć udział bezrobotni, którzy co najmniej od 12 miesięcy bezskutecznie poszukują pracy. W tym roku zatrudniono 447 takich osób, z których najwięcej pracowało w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Na realizację Programu „Konserwator” z budżetu województwa przeznaczono w tym roku 1,85 mln zł.

Galeria zdjęć