Małopolska ma budżet na 2013 rok

Samorząd
17 grudnia
Podczas dzisiejszej, XXX Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni przyjęli budżet Województwa Małopolskiego na 2013 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028

Sejmik przyjął Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Małopolskiego, która jest dokumentem niezbędnym do oceny sytuacji finansowej województwa w dłuższej perspektywie finansowej i uwzględnia wszystkie decyzje dotyczące naszego województwa.

- Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej uzyskał pozytywną opinię składu orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej - zaznaczył na początku marszałek Marek Sowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa oparta została na wskaźnikach makroekonomicznych (wskaźnik inflacji i wskaźnik wzrostu PKB) wynikających z opracowania Ministerstwa Finansów „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” i obejmuje okres od roku budżetowego czyli 2013 do roku 2028, w którym województwo spłaci cały planowany dług.

Budżet Województwa Małopolskiego na 2013 rok

Pierwsze czytanie projektu budżetu Województwa Małopolskiego odbyło się podczas sesji Sejmiku 26 listopada 2012r.

 - Pracując nad projektem skupialiśmy się na tym, by budżet realizował Strategię Rozwoju Województwa na lata 2011-2020, przewiduje on także wykorzystanie funduszy europejskich oraz zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji i rozpoczęcie nowych projektów – mówił dziś, podczas drugiego czytania budżetu marszałek Marek Sowa.

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2013 przewiduje inflację na poziomie 2,7 proc. oraz wzrost PKB do 2,2 proc.

Po uwzględnieniu dwóch autopoprawek dochody w budżecie określono na 1 098 116 697 zł, a wydatki zaplanowano na 1 201 044 828 zł.

Największe nakłady w budżecie Małopolski tradycyjnie przewidziano w obszarze transportu - 452 272 461 zł, następnie w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 115 099 315 zł, polityki społecznej - 106 241 284 zł, rolnictwa i łowiectwa - 84 484 084 zł oraz oświaty - 79 038 342 zł.

Marszałek Marek Sowa wymienił też niektóre z najważniejszych zadań inwestycyjnych przywidzianych w budżecie na 2013 rok – wspierane lub w całości finansowane z budżetu Małopolski.  W zakresie ochrony przeciwpowodziowej będą to: budowa zbiornika Joniny (4 990 000 zł) oraz zbiornika Skrzyszów (10 096 205 zł), które powstaną w ramach środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na Program Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły w przyszłym roku przeznaczone zostanie 7 500 000 zł.

W zakresie infrastruktury drogowej  kluczowymi zadaniami będą m.in.: obwodnica Wojnicza i obwodnica Gdowa etap I ( w budżecie zapisano kolejno 35 286 893 zł i 37 767 931 zł), a także obwodnica Olkusza etap I i II, obwodnica Wierzchosławic, przebudowa DW 783 na odcinku Olkusz-Wolbrom i na odcinku Wolbrom-Miechów oraz modernizacja DW nr 768 Koszyce-Brzesko etap I. Zaplanowano również wydatki w wysokości 50 mln zł. na wykup gruntów pod  inwestycje drogowe. Na zadania drogowe przy współudziale samorządów lokalnych przeznaczono 16 227 265 zł, a na zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskie w aglomeracji krakowskiej województwo przeznaczy 18 342 628 zł.

W obszarze kultury w 2013 planowane jest zakończenie dwóch projektów: budowy Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” oraz Wirtualne Muzea Małopolski.  Ochrona zdrowia to m.in. ważne zadanie budowy ośrodka psychiatrycznego przy szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie (5 000 000 zł przy koszcie całkowitym przedsięwzięcia 25 000 000 zł) oraz 5 000 000 zł przewidziane na modernizację obiektów szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie. Założono również wsparcie przedsięwzięć realizowanych w  Małopolsce poprzez konkursy grantowe m.in.: Mecenat Małopolski (3 000 000 zł), Małopolskie Remizy (3 000 000 zł), Małopolska Gościnna (800 000 zł), Szlak Architektury Drewnianej (450 000), Małopolska. I wszystko gra (1 400 000 zł) czy Małopolska. Nasz Region Nasza Szansa (600 000 zł).

Przed głosowaniem odbyła się debata na temat projektu budżetu.

- Nasz budżet jest w prawie 40% inwestycyjny, a więc jest dobry. Bo inwestycje to rozwój i miejsca pracy. To budżet odpowiedzialny i proinwestycyjny, co przekłada się na aktywność obywatelską, dlatego będziemy głosować za jego przyjęciem - podsumował w imieniu sejmikowego klubu PO jego przewodniczący Leszek Zegzda.

Przeciwnego zdania był przewodniczący klubu PiS Grzegorz Biedroń: - Niepokojący jest wzrost zadłużenia, co skomplikuje w przyszłości wydatki. Dziś ogromne pieniądze wydajemy na reklamy inwestycji, cały czas o nich słyszymy, ale potrzeba, by były one widoczne - mówił. - Nie podoba nam się filozofia kształtowania budżetu, jego zachowawczość oraz nierównomierne traktowanie poszczególnych części województwa – przekonywał radny.

W imieniu klubu Solidarna Polska budżet podsumowywał jego przewodniczący Krzysztof Tenerowicz: - Zależy nam, by budżet był prorodzinny, innowacyjny i pomagał małym i średnim przedsiębiorcom z Małopolski. To jest istota naszego działania, tym czasem kompletnie inną Małopolskę widzę gdy przejeżdżam przez Nowy Sącz, a inną w Krakowie- nie udało się tego ujednolicić i to jest wielki mankament – argumentował i zapowiedział, że klub Solidarna Polska zagłosuje przeciwko proponowanemu budżetowi.  

Swoje zdanie w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawił też jego przewodniczący Adam Domagała. - W PSL myślimy po gospodarsku -nie za dużo, nie za mało. Zarząd podszedł odpowiedzialnie do projektu budżetu. Jest to budżet realnych możliwości, dlatego będziemy głosowali za – stwierdził.  

***

Radni Województwa zaapelowali też  do premiera, ministra zdrowia oraz władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum UJ o dalsze wsparcie i szybkie podjęcie budowy kompleksu nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. – Przeniesienie Szpitala Uniwersyteckiego do nowoczesnych budynków o najwyższym standardzie jest konieczne, bowiem zabytkowe obiekty, obecnie są przestarzałe i nie dają możliwości odpowiedniego rozwoju klinik – czytamy w apelu. Radni poparli również budowę nowego szpitala (wraz z oddziałem ratunkowym) w Prokocimiu, prawobrzeżnej części Krakowa, w której mieszka ponad pół miliona osób.

 

Galeria zdjęć

Tagi: ZARZĄD